Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Đơn vị thành viên

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu thành viên HTX nông nghiệp Hiệp Lợi lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2025

(10:26 | 07/10/2022)

Tại ấp Hoà Hiệp, xã Hoà Lợi, huyện Giồng Riềng, HTX nông nghiệp Hiệp Lợi  tiến hành chức đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2025.. Đến dự có ông Dương Thanh Quan, Trưởng Phòng Kế hoạch – Chính sách phát triển HTX, Liên minh HTX tỉnh; đại diện phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Riềng; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và thành viên HTX.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

Đại hội đại biểu thành viên HTX lần này nhằm tổ chức lại hoạt động của HTX trên cơ sở sáp nhập thêm 01 HTX nông nghiệp trên địa bàn xã Hoà Lợi để nâng lên số lượng thành viên và mở rộng thêm diện tích. Mục đích mở rộng thêm diện tích, tăng số lượng thành viên và vốn điều lệ để liên kết sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn. Sau khi tổ chức sáp nhập, HTX nông nghiệp Hiệp Lợi có 132 thành viên, với 180,36 ha đất sản xuất, vốn điều lệ 110.000.000 đồng. Ngành nghề sản xuất bao gồm: Bơm tát, làm đất; thu hoạch; dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.

 

Đoàn Chủ tịch đại hội

 

 

Cũng như các HTX sáp nhập khác trên địa bàn huyện Giồng Riềng thì HTX nông nghiệp Hiệp Lợi tổ chức lại hoạt động nhằm liên kết quy tụ các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém lại với nhau thành một HTX lớn hơn. Bên cạnh đó, chủ trương của huyện là xây dựng nhiều HTX có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu về liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp hiện nay.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua phương án, điều lệ và lấy ý kiến biểu quyết với 100% số lượng thành viên có mặt đồng ý tán thành. Qua đó, cũng đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người, ông Võ Văn Oanh được tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX.