Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Đơn vị thành viên

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị thành viên HTX Đoàn Kết

(09:18 | 03/10/2022)

Tại xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, vừa diễn ra hội nghị thành viên HTX Đoàn Kết lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự có ông Phạm Thành Trăm, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; ông Lê Văn Chi, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Riềng; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và thành viên HTX.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

Tại hội nghị thành viên HTX lần này, chính thức mở rộng thêm diện tích, thành viên trên cơ sở sáp nhập thêm HTX Thống Nhất. Mục đích mở rộng thêm diện tích, tăng số lượng thành viên và vốn điều lệ để liên kết sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn. Sau khi tổ chức sáp nhập, HTX Đoàn Kết có 95 thành viên, với 151,49 ha đất sản xuất, vốn điều lệ 151.490.000 đồng. Ngành nghề sản xuất bao gồm: Bơm tát, làm đất; thu hoạch; dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.

 

Chủ toạ điều hành hội nghị

 

Đây là chủ trương lớn của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX huyện Giồng Riềng. Trong năm 2022 sẽ tiến hành tổ chức lại hoạt động của một số HTX có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém, nhưng hoạt động. Xây dựng nhiều HTX có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu về liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp hiện nay.

 

 

Tại Hội nghị đã thông qua phương án, điều lệ và lấy ý kiến biểu quyết với 100% số lượng thành viên có mặt đồng ý tán thành. Qua đó, cũng đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người, Ban kiểm soát gồm 03 người, ông Đặng Văn Cầm được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.