Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Đơn vị thành viên

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổ chức lại hoạt động của HTX nông nghiệp Thạnh Tiến

(10:42 | 08/07/2022)

Sáng ngày 8/7/2022, tại ấp Bờ Xáng, xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, HTX nông nghiệp Thạnh Tiến tiến hành chức hội nghị nhiệm kỳ 2022-2025 để tổ chức lại hoạt động của HTX. Đến dự có đại diện Liên minh HTX tỉnh; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Riềng; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và thành viên HTX.

 

Chủ tọa điều hành hội nghị

 

Việc tổ chức lại hoạt động của HTX nông nghiệp Thạnh Tiến lần này trên cơ sở sáp nhập thêm HTX nông nghiệp Thạnh Lợi. Mục đích mở rộng thêm diện tích, tăng số lượng thành viên và vốn điều lệ để liên kết sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn.

 

Sau khi sáp nhập, HTX nông nghiệp Thạnh Tiến có 134 thành viên, với 198 ha đất sản xuất, vốn điều lệ 270.500.000 đồng. Ngành nghề sản xuất bao gồm: Bơm tát, làm đất, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm, hợp đồng cung ứng vật tư nông nghệp.

 

Việc sáp nhập HTX là chủ trương lớn của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX huyện Giồng Riềng nhằm tổ chức lại hoạt động của một số HTX có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém. Xây dựng nhiều HTX có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu về liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp hiện nay.

 

Hội nghị đã thông qua phương án, điều lệ và lấy ý kiến biểu quyết với 100% số lượng thành viên có mặt đồng ý tán thành. Qua đó, cũng đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người, ông Lê Hoàng Thống tiếp tục được bầu giữ chức vụ Giám đốc; bầu ban kiểm soát gồm 04 người, ông Phạm Hoàng Mỹ được bầu giữ chưc vụ Trưởng ban.

 

T.T