Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Đơn vị thành viên

Xem với cỡ chữAA

Quỹ tín dụng nhân dân Đông Thái: Duy trì phát triển ổn định trong tình hình khó khăn

(16:09 | 28/02/2022)

Năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đời sống kinh tế của nhân dân hết sức khó khăn, nhưng với quyết tâm phấn đấu của cán bộ nhân viên và sự lãnh đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Đông Thái đã hoàn thành nhiệm vụ mà các thành viên tin tưởng giao cho, đồng thời phát triển ổn định.

 

Description: C:\Users\User\Desktop\1.jpg

Quỹ tín dụng nhân dân Đông Thái tổ chức Đại hội thường niên năm 2021

 

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Đông Thái là một trong hai QTDND trên địa bàn huyện An Biên được thành lập từ năm 1995 đến nay. Địa bàn hoạt động gồm 05 xã, trong đó 03 xã thuộc huyện An Biên và 02 xã thuộc huyện An Minh. Kinh tế chủ yếu của địa phương là sản xuất lúa và nuôi tôm, có dân số ước khoảng 66.000 nhân khẩu, diện tích đất nông nghiệp hơn 20.000 ha. Đây là khu vực mà hầu hết các thành viên và khách hàng của QTDND cư ngụ và hoạt động sản xuất.

 

Năm 2021 hoạt động của QTDND Đông Thái gặp nhiều khó khăn như: giá nông sản không ổn định, thời tiết diễn biến thất thường, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biển phức tạp nên việc sản xuất của nông dân bị đình trệ, sản phẩm làm ra tiêu thụ không được, hiệu quả thấp dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ hoạt động của Quỹ. Trước thực trạng đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã kịp thời nắm bắt tình hình chung thực tế tại địa phương, thực hiện đúng sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và quy định pháp luật, đề ra chiến lược kinh doanh nhằm đưa hoạt động của Quỹ vượt qua khó khăn. Do vậy, trong năm qua QTDND Đông Thái đã tích cực huy động nguồn vốn tại chỗ, đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên để duy trì sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình.

 

Tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ là 42.283 triệu đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm: Vốn điều lệ 2.275 triệu đồng; các quỹ 2.837 triệu đồng; vốn huy động 33.971 triệu đồng; vốn vay 1.970 triệu đồng; vốn khác là 1.230 triệu đồng. Trong năm, việc huy động tiền gửi có nhiều chuyển biến đáng kể, HĐQT và Bộ máy điều hành đã có nhiều biện pháp khai thác nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư như điều chỉnh lãi suất đủ hấp dẫn trong từng thời điểm, phù hợp quy định để thu hút, nâng cao khả năng phục vụ và tạo niềm tin với khách hàng. Tính đến 31/12/2021 số dư tiền gửi là 33.971 triệu đồng, tăng hơn 19,09% so năm 2020 và đạt 125,8% so với kế họach năm. Doanh số huy động 40.306 triệu đồng; doanh số chi trả 34.861 triệu đồng. Vốn huy động chiếm tỷ lệ 89,80% trên tổng nguồn vốn hoạt động. Doanh số hoạt động vốn vay trong năm được cơ cấu như sau: Doanh số đi vay 5.900 triệu đồng; doanh số chi trả 9.350 triệu đồng; số dư vốn vay 1.970 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 4,66% trên tổng nguồn vốn hoạt động.

 

Quỹ có 860 thành viên góp vốn, với số tiền là: 2.275 triệu đồng. Trong năm 2021, đã giải quyết cho 431 thành viên vay vốn, với doanh số cho vay là 46.825 triệu đồng, bình quân mỗi thành viên được vay 109 triệu đồng. Dư nợ là 37.824 triệu đồng, đạt 99,53% so với kế hoạch. Trong đó, cho vay ngắn hạn 37.817 triệu đồng, chiếm 99,98% trên tổng dư nợ; cho vay sản xuất nông nghiệp 36.724 triệu đồng, chiếm 97,11% trên tổng dư nợ, cho vay tiêu dùng dịch vụ 1.100 triệu đồng, chiếm 2,89% trên tổng dư nợ; cho vay trung hạn 07 triệu đồng, chiếm 0,02% trên tổng dư nợ

 

Trong hoạt động kinh doanh, công tác tín dụng luôn được chú trọng, nhất là việc xử lý thu hồi nợ quá hạn và nợ tồn đọng, doanh số thu nợ đạt 46.825 triệu đồng, trong đó thu nợ trong hạn 46.790 triệu đồng; thu nợ quá hạn 35 triệu đồng.

 

Thành viên QTDND Đông Thái tham dự Đại hội

 

Mục tiêu hoạt động chủ yếu của QTDND Đông Thái là tương trợ cộng đồng, nhưng phải bảo đảm kinh doanh có lãi để bù đắp chi phí, chia lợi tức cho cổ đông, có tích luỹ để phát triển. Khách hàng phải là thành viên của QTDND Đông Thái, có đơn xin gia nhập thành viên, khi vay vốn phải có nhu cầu thật sự, sử dụng vốn đúng mục đích và có khả năng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả; có tài sản thế chấp hợp pháp, được UBND xã xác nhận và đăng ký thể chấp theo quy định. Căn cứ vào phương án và kết quả sản xuất kinh doanh, một thành viên vay tối đa không vượt quy định 15% vốn tự có của Quỹ, đồng thời vượt quá 70% giá trị tài sản thế chấp.

 

Hoạt động kinh doanh của Quỹ hiện nay vẫn chỉ tập trung cho vay chủ yếu vào mục đích sản xuất. Qua trình hoạt động luôn đảm bảo nguyên tắc và đúng pháp luật. Chính vì thế uy tín của đơn vị ngày càng được nâng lên, tạo sự an tâm, tin tưởng của khách hàng thành viên đã gửi tiền nhàn rỗi vào Quỹ, góp phần cho QTDND Đông Thái đáp ứng kịp thời nhu cầu của thành viên và hoạt động ngày càng tốt hơn.

 

Qua một năm hoạt động QTDND Đông Thái đã đạt tổng thu nhập 5.116 triệu đồng, tổng chi phí 4.488 triệu đồng, lãi trước thuế 627 triệu đồng. Thông qua nguồn vốn tín dụng đã góp phần làm giảm bớt tình trạng thiêu vốn phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ phát triển, kích thích phát triển kinh tế, nâng dần đời sống của các thành viên, tạo việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo.

 

Đạt được kết quả trên, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, sự hỗ trợ vốn của Ngân hàng hợp tác chi nhánh tỉnh Kiên Giang và sự giúp đỡ, hỗ trợ của cấp ủy, ủy ban nhân dân, các ban ngành, đoàn thể, xã. Bên cạnh đó, hoạt động của Quỹ còn nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các thành viên. Luôn có ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuân thủ các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng và các Quy chế, Quy định, Điều lệ của đơn vị xây dựng. Hoạt động đúng tôn chỉ vì mục tiêu tương trợ cộng đồng, vì lợi ích của thành viên.

 

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị QTDND Đông Thái sẽ tiếp tục kết nạp thành viên mới và cho ra khỏi QTD những thành viên không góp vốn thường niên hàng năm và cũng không có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền để mọi người, mọi thành viên hiểu rõ hơn về mô hình tổ chức, mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của Quỹ. Tăng cường công tác chuẩn hoá đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, nhất là các cán bộ chủ chốt. Bố trí nhân sự đúng khả năng, chuyên môn nghiệp vụ để phát huy hết tính tích cực của mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành. Tạo điều kiện cho lực lượng cán bộ chủ chốt chuẩn hoá nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng nhằm nâng cao trình độ quản lý đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của những năm tiếp theo.Tăng cường giám sát thực thi các quy định của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước đồng thời phân công cụ thể cho từng thành viên HĐQT, điều hành, kiểm tra giám sát từng khối công việc. Duy trì chế độ họp định kỳ, đột xuất, đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của Quỹ tín dụng Đông Thái trong từng giai đoạn.

T.T