Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Đơn vị thành viên

Xem với cỡ chữAA

Đại hội thành viên Quỹ tín dụng nhân dân Mong Thọ B, huyện Châu Thành

(09:34 | 04/02/2019)

Quỹ tín dụng (QTDND) Mong Thọ B, huyện Châu Thành vừa tổ chức đại hội thành viên năm 2018. Đến dự có đại diện lãnh đạo: Liên minh HTX tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Kiên Giang, Ngân hàng Hợp tác và các thành viên QTDNN.

 

Tại đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019; báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; phương án chi trả lương và các khoản phụ cấp khác trong QTD năm 2019.

 

Đoàn chủ tịch đại hội

 

QTDND Mong Thọ B có tổng nguồn vốn hoạt động là 49,522 tỷ đồng, tăng 8,74% so với năm 2017 và đạt 103,45% so với kế hoạch. Cụ thể, huy động tiền gửi trong dân cư đạt 97,83% so với kế hoạch, chiếm 73,1% nguồn vốn huy động. Chỉ tiêu kế hoạch vay vốn năm 2017 là 7 tỷ đồng, thực hiện là 8,3 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng so với năm 2017 và đạt 173,96% so với kế hoạch.

 

Thành viên phát biểu góp ý

 

Năm 2018, doanh số cho vay của QTD đạt 84,5 tỷ đồng với 598 lượt thành viên vay vốn. Dư nợ cho vay là 42,454 tỷ đồng, nợ xấu là 50 triệu đồng chiếm 0,11% trên tổng dư nợ cho vay. Cho vay chủ yếu là phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, mua máy móc…

 

Tổng thu nghiệp vụ năm 2018 là 5,307 tỷ đồng, chi là 4,505 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 801 triệu đồng.

 

Tại đại hội, các thành viên đều thống nhất cao với báo cáo năm 2018 và phương hướng năm 2019. Mong rằng trong thời gian tới Quỹ tiếp tục hoạt động có lãi và quan tâm hỗ trợ thành viên một cách tích cực hơn nữa.

 

Phát biểu tại đại hội, Ông Võ Văn Hướng, Phó Chánh Thanh tra – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang: “Tin tưởng rằng trong thời gian tới, QTDNN Mong Thọ B luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để thành viên dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn vay. Đảm bảo mọi hoạt động theo khuôn khổ quy định của pháp luật và sự chỉ đạo Ngân hàng nhà nước. Tiếp tục hoạt động ngày một hiệu quả cao hơn…”.

 

Ông Võ Văn Hướng, Phó Chánh Thanh tra – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Ông Kim Dân, Giám đốc QTDND Mong Thọ B tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa quyết tâm trong thời gian tới sẽ cố gắng trong mọi hoạt động của Quỹ, giúp Quỹ ngày càng phát triển mạnh hơn nữa.

 

Thành Trăm