Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS

Xem với cỡ chữAA

Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu tạm đình chỉ công tác cấp dưới *

(19:52 | 23/06/2024)

Bộ Chính trị có ban hành Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu tạm đình chỉ công tác cấp dưới

Cụ thể, theo Quy định 148-QĐ/TW năm 2024, người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ có thẩm quyền như sau:

- Người đứng đầu có quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới theo Danh mục được ban hành kèm theo Quy định này khi có một trong những căn cứ được quy định tại Điều 4 và 5 Quy định 148-QĐ/TW năm 2024.

Trường hợp chưa có trong Danh mục thì người đứng đầu cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và quản lý xem xét và ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Đối với những cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị: Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định việc tạm đình chỉ công tác, Ban Bí thư quản lý; các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

- Đề nghị cơ quan chức năng, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ, xử lý vi phạm theo quy định.

- Yêu cầu cán bộ bị tạm đình chỉ công tác chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền để phục vụ công tác xác minh, làm rõ, xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, Quy định 148-QĐ/TW năm 2024 còn nêu rõ có 05 nội dung được dùng làm căn cứ để tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết như sau:

- Có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân.

- Cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ.

- Đang bị xem xét, xử lý kỷ luật mà cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong quá trình xem xét, xử lý vi phạm của bản thân hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác để tác động, gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý.

- Cán bộ bị kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức và đang trong thời gian chờ xem xét, xử lý chức vụ chính quyền mà nếu tiếp tục công tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thì sẽ căn cứ theo:

- Cán bộ bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

- Trong quá trình xem xét, xử lý hành vi vi phạm của cán bộ, có cơ sở xác định phải xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc xử lý bằng pháp luật hình sự mà cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có văn bản đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ.

Theo đó, khi tạm đình chỉ công tác của cán bộ thì sẽ dựa theo những nội dung nêu trên để làm căn cứ./.

Thuỳ Trang