Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Thị trường

Xem với cỡ chữAA

Hòn Đất: Tập trung nâng cao chất lượng kinh tế tập thể

(20:12 | 26/08/2020)

Mặc dù phong trào kinh tế tập thể của huyện Hòn Đất chỉ mới phát triển trong những năm gần đây, nhưng với sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện và sự quan tâm hỗ trợ từ cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đã có những khởi sắc nhất định. Lãnh đạo nơi đây luôn xem kinh tế tập thể là công cụ để phát triển kinh tế xã hội và đang dồn sức tâp trung nâng cao chất lượng.

 

 

Chú trọng hợp tác liên kết giữa THT, HTX với công ty, doanh nghiệp

 

 

Trong năm qua, huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn triển khai Luật HTX; các văn bản, thủ tục xây dựng HTX gắn với xây dựng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; giới thiệu các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả trong và ngoài tỉnh…được 12 cuộc, với 981 người tham dự.

 

Tổ chức 6 cuộc tọa đàm ký kết hợp tác liên kết giữa THT, HTX với công ty, doanh nghiệp trong việc cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ đầu ra sản phẩm. Có 18 công ty, doanh nghiệp tham gia ký kết, trong đó có 5 doanh nghiêp, công ty cung ứng vật tư nông nghiêp đầu vào và tiêu thụ sån phẩm; 3 doanh nghiệp, công ty cung ứng vật tư đầu vào, 10 doanh nghiệp, công ty hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Chỉ riêng năm 2019, có 13 HTX, 3 THT, 8 trang trại đã ký kết liên kết.

 

Phối hợp với Công ty cổ phần phân bón Bình Ðiền hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình canh tác lúa thông minh bằng hình thức theo dõi, quan sát đồng ruộng thông qua diên thọai tại HTX dịch vụ nông nghiệp Cây Chôm - xã Lình Huỳnh với diện tích 118 ha.

 

Mục tiêu của huyện là hỗ trợ phát triển 15 HTX hoạt động có hiệu quả và 03 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất theo Kế hoạch 37/KH-UBND, ngày 6/03/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án "Phát triên 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tiêu thụ nông sản đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang".

 

 

Mục tiêu của Huyện là xây dựng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị

 

 

Chỉ đạo xậy dựng và triển khai thực hiện cánh đồng lớn trong các THT, HTX được 18 cánh đồng, diện tích 2.258 ha với 449 thành viên tham gia. Trong đó, kinh phí hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông là 2 cánh đồng, diện tích 265,2 ha với 72 thành viên; kinh phí hỗ trợ theo Nghị định 35 của Chính phủ được 4 cánh đồng, diện tích 409 ha với 119 thành viên và kinh phí hỗ trợ nông thôn mới được 12 cánh đồng, diện tích 1.583,8 ha với 258 thành viên, với các giống lúa OM 5451, ST24, ST25...

 

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, đến nay huyện đã phát triển được 129 THT, với 1.597 thành viên, diện tích sản xuất 3.373 ha. Phát triển 22 HTX (có 2 quỹ tín dụng nhân dân và 20 HTX lĩnh vực nông nghiệp), diện tích 2.128 ha, có 605 thành viên, vốn điều lệ 8.161.000.000 đồng.

 

Qua đánh giá, phân loại có 03 HTX đạt giỏi (HTX nông nghiệp Vinacam Hòn Ðất, HTX dịch vụ nông nghiệp Cây Chôm, HTX nông nghiệp Thái Hưng); 3 HTX khá (HTX Xoài cát Hòa Lộc Hòn Ðất, HTX dịch vụ nông nghiệp Đại Phát, HTX dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi); trung bình 06 HTX (HTX Tân Thành, HTX dịch vụ nông nghiệp Lúa Vàng, HTX Nông dân Khoai Lang, HTX nông nghiệp Hiệp Lợi, HTX nông nghiệp Mỹ Hưng, HTX nông nghiệp Tân Thành); và 01 HTX yếu kém (HTX Trồng màu). Số HTX còn lại chưa đánh giá, phân loại do mới thành lập.

 

Đối với THT cũng được huyện chỉ đạo rà soát đánh giá: Đạt loại giỏi 26 Tổ, chiếm 20,96%; lọai khá 76 Tổ, chiếm 61,29%; trung bình 14 Tổ, chiếm 11,29%; yếu kém 8 Tổ, chiếm 6,45%. Số còn lại chưa đủ thời gian đánh giá.

 

Phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn huyện có 03 HTX ứng dụng công nghệ cao áp dụng vào sản xuất nông sản (là HTX nông nghiêp Vinacam Hòn Ðất, HTX nông nghiệp Thái Hưng và HTX dịch vụ nông nghiệp Đại Phát). Tập trung phát triển ứng dụng công nghệ sản xuất an toàn theo quy trình thực hành tốt (GAP), công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng tổng hợp.

 

 

Phấn đấu có 03 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản

 

 

Phấn đấu tăng tổng diện tích sản xuất trên các lĩnh vực vào kinh tế tập thể (HTX, THT và trang trại. . .) từ 5.741 ha lên 6.741 ha. Nâng lên số lượng, tỷ lệ THT, HTX hoạt động khá giỏi, hạn chế thấp nhất trung bình, không còn THT, HTX yếu kém. Ðạt tiêu chí số 13 về xây dựng nông thôn mới.

 

Mỗi xã, thị trấn chọn 01 HTX hoặc THT điển hình tiên tiến làm ăn có  hiệu quả từ khâu làm đất, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả trong quản lý điều hành để làm điểm chỉ đạo.

T.T