Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Thành lập mới Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Thanh, nhiệm kỳ 2024 - 2026.

(07:28 | 10/07/2024)

Sáng ngày 04/7/2024, Tại Trụ sở làm việc UBND Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Ban sáng lập Hợp tác xã đã tổ chức thành công hội nghị thành lập mới Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp, nhiệm kỳ 2024-2026.

Đến dự Hội nghị có ông Phan Minh Công, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Chính sách Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang; Ông Huỳnh Văn Thẻ, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện An Biên; Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; Ban lãnh đạo Khu phố Đông Quý và có mặt của 24/31 sáng lập viên và thành viên HTX cùng tham dự.

Tại Hội nghị Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả vận động nhân dân tham gia làm thành viên HTX, kết quả đã được sự đồng tình rất cao của bà con nhân dân trong Khu phố Đông Quý, công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị thành lập HTX đã được Phòng NN&PTNT huyện An Biên và UBND Thị Trấn Thứ Ba hướng dẫn thực hiện tận tình, nghiêm túc, bài bản và trách nhiệm. Đến nay, kết quả có 31 hộ tham gia thành viên chính thức của HTX, với tổng diện tích 34,89 ha, tổng số vốn điều lệ 17.445.000 đồng và có 7 lao động thường xuyên.

Theo Phương án sản xuất kinh doanh của HTX Nông nghiệp Việt Thanh, sau khi đi vào hoạt động sẽ thực hiện 6 khâu dịch vụ gồm: Dịch vụ làm đất, dịch vụ bơm tát, dịch vụ thu hoạch lúa, dịch vụ cung ứng lúa giống, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ mua chung vật tư nông nghiệp. Ước tính thu nhập của thành viên trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí là 216.000 đồng/ha/năm.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX Nông nghiệp Việt Thanh

Ra mắt hứa hẹn và chụp ảnh lưu niệm

Các thành viên HTX tham dự tại hội nghị đồng tình rất cao Điều lệ hoạt động của HTX Nông nghiệp Việt Thanh và đã biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2026. Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) HTX 03 người, và bầu Ban kiểm soát 02 người. Ông Đỗ Văn Hữu được hội nghị bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Việt Thanh, nhiệm kỳ 2024-2026./.

Phan Minh Công