Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số chuyên dùng *

(07:56 | 02/07/2024)

Ngày 25/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ.

Thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số chuyên dùng

Theo đó, thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số chuyên dùng như sau:

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ thời hạn có hiệu lực là 20 năm.

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của thuê bao cấp mới thời hạn có hiệu lực tối đa là 05 năm.

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của thuê bao được gia hạn thời hạn có hiệu lực được gia hạn tối đa là 03 năm.

- Đối với chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ phát hành, kiểm tra hộ chiếu có gắn chíp điện tử, thời hạn hiệu lực của chứng thư chữ ký số theo quy định tại Điều 23 Nghị định 68.

Đối với chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ phát hành, kiểm tra thẻ căn cước có gắn chíp điện tử, thời hạn hiệu lực của chứng thư chữ ký số theo quy định tại Điều 26 Nghị định 68.

Các trường hợp thu hồi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ

Theo đó, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- Đối với mọi loại chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ

+ Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ hết hạn sử dụng;

+ Theo yêu cầu bằng văn bản của thuê bao và có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp trong các trường hợp: Khóa bí mật bị lộ hoặc nghi bị lộ; thiết bị lưu khóa bí mật bị hỏng, bị thất lạc hoặc các trường hợp mất an toàn khác;

+ Theo yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an;

+ Theo yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Đối với chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của cá nhân

+ Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 68;

+ Cá nhân thay đổi vị trí công tác mà thông tin về vị trí công tác mới không phù hợp với thông tin trong chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ;

+ Cá nhân nghỉ hưu, thôi việc, từ trần.

- Đối với chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của cơ quan, tổ chức

+ Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 68;

+ Cơ quan, tổ chức giải thể, chia tách, sáp nhập.

- Đối với chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của thiết bị, dịch vụ, phần mềm

+ Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 68;

+ Thiết bị, dịch vụ, phần mềm ngừng hoạt động.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị định 68/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2024./.

Thùy Trang