Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu Sáp nhập Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh hạt vào Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Tới, nhiệm kỳ 2024-2029.

(09:22 | 17/06/2024)

Chiều ngày 14/6/2024, Tại ấp Tà Ke, xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu Sáp nhập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thạnh Hạt vào Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Tới, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đến dự Đại hội có đại diện Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang ông Phan Minh Công, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Chính sách Phát triển HTX; ông Lê Văn Chi, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giồng Riềng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; cùng sự có mặt của 75/75 đại biểu được triệu tập là thành viên của HTX Nông nghiệp Thạnh Hạt và HTX Nông nghiệp Thạnh Tới cùng tham dự.

Trước khi sáp nhập, HTX Nông nghiệp Thạnh Hạt có diện tích 289 ha, có 206 thành viên, vốn điều lệ 245.800.000 đồng; HTX Nông nghiệp Thạnh Tới có diện tích 61,5 ha, có 52 thành viên, vốn điều lệ 61.500.000 đồng. Tại Đại hội đại biểu, hai hợp tác xã thống nhất lấy tên gọi chung là Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Tới. Sau khi sáp nhập, HTX Nông Thạnh Tới có tổng diện tích 350,5 ha, có 258 thành viên, với vốn điều lệ 405 triệu đồng và có 10 lao động thường xuyên.

Theo phương án sản xuất kinh doanh của HTX Nông nghiệp Thạnh Tới đang thực hiện các dịch vụ gồm: Dịch vụ bơm tát, dịch vụ làm đất và dịch vụ thu hoạch. Ước tính thu nhập của thành viên trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí là 718.624 đồng/ha/năm.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX Nông nghiệp Thạnh Tới ra mắt hứa hẹn

 

Tại Đại hội các thành viên hợp tác xã đều thống nhất và đồng tình rất cao về báo cáo kết quả sản xuất doanh của từng hợp tác xã và thống nhất biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX có 05 người, bầu Ban kiểm soát có 03 người. Đại hội đã nhất trí cao bầu ông Phan Đồng Tâm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Thạnh Tới nhiệm kỳ 2024-2029./.

Phan Minh Công