Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc, nhiệm kỳ 2024 – 2029

(08:59 | 17/06/2024)

Sáng ngày 12/06/2024 tại Trụ sở ấp Xẻo Cui, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Hội nghị Sáp nhập Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Định, Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi vào Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đến dự Hội nghị có ông Dương Thanh Quan, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Riềng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Cùng các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Định, Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi, Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc tham dự.

Đại biểu dự hội nghị

Trước khi sáp nhập, Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Định diện tích 57,135 ha, có 40 thành viên; Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi diện tích 140,62 ha, có 87 thành viên; Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc diện tích 205,32 ha, có 200 thành viên. Tại Hội nghị sáp nhập, ba hợp tác xã thống nhất lấy tên gọi chung là Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc. Sau khi sáp nhập, Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc có tổng diện tích là 403.08 ha, có 327 thành viên với số vốn góp điều lệ 285.169.620 đồng và có 09 lao động thường xuyên.

 Theo phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc đang thực hiện các dịch vụ gồm: Dịch vụ bơm tát, dịch vụ thu hoạch, dịch vụ làm đất và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm. Ước tính thu nhập của thành viên trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí là 1.488.226 đồng/ha/năm.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán và thủ quỹ Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc ra mắt hứa hẹn

 Tại Hội nghị các thành viên hợp tác xã đều thống nhất và đồng tình rất cao về báo cáo kết quả sản xuất doanh của từng hợp tác xã và thống nhất biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị có 04 người, bầu Ban kiểm soát 03 người. Hội nghị đã nhất trí cao bầu ông Hứa Phi Hùng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc nhiệm kỳ 2024-2029./.

 

Hoài Bảo