Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Sáp nhập Hợp tác xã Dịch vụ Nông dân Trồng tiêu vào Hợp tác xã Nông dân Làm vườn Chín Ghì, nhiệm kỳ 2024-2029.

(08:29 | 13/06/2024)

Sáng ngày 11/6/2023, Tại trụ sở ấp Hòa Phú, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Hội nghị Sáp nhập Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông dân Trồng Tiêu vào HTX Nông dân Làm vườn Chín Ghì, nhiệm kỳ 2024-2029.

Được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Đến dự Hội nghị có ông Dương Thanh Quan, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang, ông Lê Văn Chi, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giồng Riềng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; cùng sự có mặt của 46/66 thành viên của HTX Dịch vụ Nông dân Trồng tiêu và HTX Nông dân Làm vườn Chín Ghì cùng tham dự.

Trước khi sáp nhập, Hợp tác xã Dịch vụ Nông dân Trồng tiêu có diện tích 42,75 ha, có 46 thành viên; Hợp tác xã Nông dân Làm vườn Chín Ghì có diện tích 31,14 ha, có 22 thành viên. Tại Hội nghị Sáp nhập, hai hợp tác xã thống nhất lấy tên gọi chung là Hợp tác xã Nông dân Làm vườn Chín Ghì. Sau khi sáp nhập, HTX Nông dân Làm vườn Chín Ghì có tổng diện tích 69,4 ha, có 66 thành viên, với số vốn góp điều lệ 69,4 triệu đồng và có 07 lao động thường xuyên.

Theo phương án sản xuất kinh doanh của HTX Nông dân Làm vườn Chín Ghì đang thực hiện các dịch vụ gồm: Trồng cây ăn trái, Trồng cây hồ tiêu, Dịch vụ mua chung vật tư nông nghiệp, Dịch vụ sơ chế trái cây (măng cục, sầu riêng), Dịch vụ sơ chế hồ tiêu và Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm. Ước tính thu nhập của thành viên trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí là 2.738.213 đồng/ha/năm.

 

Lãnh đạo tỉnh, huyện và xã chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX Nông dân Làm vườn Chín Ghì

 

Tại Hội nghị các thành viên hợp tác xã đều thống nhất và đồng tình rất cao về báo cáo kết quả sản xuất doanh của từng hợp tác xã và thống nhất biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX có 03 người, bầu Ban kiểm soát có 02 người. Hội nghị đã nhất trí cao bầu ông Nguyễn Văn Màu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông dân Làm vườn Chín Ghì nhiệm kỳ 2024-2029./.

Phan Minh Công