Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Bền Vững An Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029.

(22:38 | 26/04/2024)

Sáng ngày 19/04/2024, tại Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân Thị trấn thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Ban sáng lập Hợp tác xã tổ chức thành công Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Bền Vững An Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đến dự Hội nghị có đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Biên; đại diện Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể Thị trấn thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; cùng sự có mặt của 7/7 thành viên hợp tác xã cùng tham dự.

Hợp tác xã Nông nghiệp Bền Vững An Biên là hợp tác xã phi nông nghiệp đầu tiên của huyện An Biên, có 7 thành viên, với tổng số vốn góp điều lệ 350.000.000 đồng, có 06 lao động thường xuyên. Hợp tác xã có 4 dịch vụ kinh doanh chính là: Dịch vụ cung cứng lúa giống, dịch vụ máy bay phun thuốc, dịch vụ cung ứng giống thủy sản và dịch vụ cung cứng vật tư thủy sản - nông nghiệp.

Hiện nay, theo phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp Bền Vững An Biên đang thực hiện 02 dịch vụ (dịch vụ cung cứng lúa giống, dịch vụ máy bay phun thuốc). Năm thứ nhất trừ chi phí và chia lợi nhuận cho thành viên là 22.857.000 đồng/năm. Các dịch vụ còn lại của hợp tác xã sẽ thực hiện khi đầy đủ điều kiện hoạt động.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán và thủ quỹ

HTX Nông nghiệp Bền Vững An Biên ra mắt hứa hẹn

Tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Bền Vững An Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029, các thành viên hợp tác xã đều thống nhất biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động và Phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX có 03 người, bầu Ban kiểm soát có 01 người. Hội nghị đã nhất trí cao bầu ông Trần Văn Bửu trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Bền Vững An Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029./.

Phan Minh Công