Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Đại hội thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Mười Hùng lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

(22:37 | 26/04/2024)

Sáng ngày 25/04/2024, Tại ấp Mười Hùng, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội thành viên Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Mười Hùng lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự Hội nghị có đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Quao; đại diện Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; cùng sự có mặt của 38/38 thành viên hợp tác xã tham dự.

Hợp tác xã Nông nghiệp Mười Hùng có tổng diện tích 59 ha, có 38 thành viên, với tổng số vốn góp điều lệ 49.787.000 đồng, có 07 lao động thường xuyên. Hợp tác xã thực hiện 4 dịch vụ sản xuất kinh doanh chính là: Dịch vụ làm đất, dịch vụ thu hoạch, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ phun thuốc bằng máy bay.

Hiện nay, theo phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Mười Hùng đang thực hiện đầy đủ các dịch vụ. Năm thứ nhất trừ chi phí và chia lợi nhuận cho thành viên là 416.308 đồng/ha/năm, bình quân thu nhập của thành viên 5 năm là 2.081.540 đồng/ha.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán và thủ quỹ

HTX Nông nghiệp Mười Hùng ra mắt hứa hẹn

Tại Đại hội thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Mười Hùng lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, các thành viên hợp tác xã đều thống nhất và đồng tình rất cao về báo cáo kết quả sản xuất doanh nhiệm kỳ qua và thống nhất biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX có 03 người, bầu Ban kiểm soát có 02 người. Hội nghị đã nhất trí cao bầu ông Trần Bảo Trung trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Mười Hùng lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Phan Minh Công