Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và kết hợp hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024 *

(13:54 | 01/04/2024)

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Kiên Giang năm 2024 (gọi tắt là Tháng hành động).

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang phát động hưởng ứng Tháng hành động và kết hợp hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024 đến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với nội dung cụ thể như sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

Phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành đúng các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, quy chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, vận hành, sử dụng, khai báo đối với các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Treo băng rôn tại trụ sở làm việc để hưởng ứng Tháng hành động từ ngày 01/5/2024 đến hết ngày 31/5/2024 (nội dung khẩu hiệu kèm theo) và kết hợp hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024.

2. Ủy ban nhân dân các huyện thị, thành phố

Phát động hưởng ứng Tháng hành động và Tháng Công nhân năm 2024 đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ tại đơn vị; tổ chức theo dõi, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng chống cháy nổ, tổ chức treo băng rôn để phát động rộng rãi trong Nhân dân, các khu vực tập trung đông người như: Bến xe, bến tàu, chợ, trường học, bệnh viện,...

- Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cần thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Tổ chức phát động đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng Tháng hành động và Tháng Công nhân năm 2024.

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trong đó tăng cường các hoạt động phối hợp, lồng ghép trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tiếp cận trách nhiệm xã hội về ATVSLĐ đối với người tiêu dùng và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

+ Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, truyền thông, huấn luyện, huấn luyện về ATVSLĐ, chú trọng các huấn luyện thực hành, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại các phân xưởng, nhà máy, các máy, thiết bị; tổ chức đối thoại, chia sẻ các sáng kiến điển hình, mô hình hay trong triển khai công tác ATVSLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc an toàn, thân thiện.

+ Tăng cường nghiên cứu, đầu tư cải tiến dây chuyền, máy, thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát các các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN); kiểm định và khai báo việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, quan trắc môi trường lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm căng thẳng tại nơi làm việc.

+ Phát động các phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ, hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi; đồng thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ và phong trào thi đua.

+ Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN, công nhân có hoàn cảnh khó khăn của doanh nghiệp. Treo băng rôn, panô khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động và Tháng Công nhân năm 2024 từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024 (nội dung khẩu hiệu kèm theo).

+ Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác ATVSLĐ năm 2023, xây dựng kế hoạch thực hiện về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hưởng ứng Tháng hành động và Tháng Công nhân năm 2024.

3. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Theo dõi, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Công văn này và Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 

 

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 103-BCĐ-KGVX.signed.pdf