Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu (st)

(19:11 | 26/03/2024)

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 837/TCT-DNL quyết liệt thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu

 

Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, đặc biệt là đồng chí Cục trưởng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) từng lần bán hàng còn thấp (theo Phụ lục 02 đính kèm):

 

- Trực tiếp, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về HĐĐT, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

 

- Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo;

 

- Phân công, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, cán bộ công chức của Cục Thuế để nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tăng cường hơn nữa năng lực giám sát và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thành công việc phát hành HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

 

Cục Thuế chủ động thành lập các đoàn kiểm tra hoặc tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu việc thực hiện HĐĐT và kết nối dữ liệu về cơ quan thuế theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tiến hành xử phạt theo quy định pháp luật đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

 

Đồng thời, căn cứ thực tế tại địa phương, Cục Thuế chủ động tham mưu UBND chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện đúng quy định về HĐĐT.

 

- Cục Thuế báo cáo kết quả hoàn thành về Tổng cục Thuế (qua Cục Thuế doanh nghiệp lớn) chậm nhất ngày 20/03/2024 bằng văn bản và qua email: nttbinh01@gdt.gov.vn.

 

- Cục Thuế tiếp tục báo cáo tiến độ hàng ngày tình hình triển khai thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu (theo mẫu biểu đính kèm) về địa chỉ email: nttbinh01@.gdt.gov.vn./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/18/20501/Quyet-liet-trien-khai-thuc-hien-hoa-don-dien-tu-khi-ban-le-xang-dau.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)