Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Các giải pháp tăng cường an toàn điện, bảo vệ an toàn lưới điện và phòng chống cháy nổ trong sử dụng điện*

(21:14 | 14/03/2024)

Thực hiện Công văn số 8705/BCT-ATMT ngày 06/12/2023 của Bộ Công Thương về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý an toàn sử dụng điện, công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công văn số 200/BCT-ATMT ngày 10/01/2024 của Bộ Công Thương về việc tăng cường biện pháp đảm bảo tai nạn điện và giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Nhằm tăng cường an toàn điện, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và phòng chống cháy nổ trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị điện lực hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với đơn vị điện lực địa phương và các đơn vị có liên quan: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn điện và phòng, chống cháy nổ trong sử dụng điện; tổ chức kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn sử dụng điện, nhất là tại những nơi có nguy cơ cao về cháy nổ trong sử dụng điện (tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các khu dân cư tập trung, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, cơ sở dịch vụ karaoke, nhà hàng ăn uống,...), trong kinh doanh, bảo quản hoá chất có nguy cơ cháy nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người. Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các vấn đề phát sinh về an toàn điện trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các vấn đề về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với đơn vị điện lực tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn điện và phòng, chống cháy nổ trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý.

2. Công ty Điện lực Kiên Giang, Truyền tải điện Miền Tây 3, Ban Điều hành Nhà máy điện Kiên Hải, Trạm phát điện xã Thổ Châu: Tăng cường công tác tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn điện, bảo vệ công trình lưới điện, phòng chống cháy nổ; tổ chức tổng rà soát công trình lưới điện trong phạm vi quản lý để phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm an toàn điện có thể dẫn đến cháy nổ, có khả năng mất an toàn công trình điện, nhất là đối với các công trình trọng điểm có nguy cơ mất an toàn cao, cháy nổ, các vị trí xung yếu, phụ tải lớn và các đoạn đường dây điện đi qua các khu vực có nguy cơ cháy. Các đơn vị bán điện phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra về an toàn điện và phòng, chống cháy nổ trong sử dụng điện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; cung cấp nội dung tuyên truyền, phổ biến về an toàn điện cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về các biện pháp an toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, an toàn khi sử dụng các trang bị, thiết bị điện; tổ chức tổng rà soát, hỗ trợ người dân nâng cao an toàn đối với đường dây chia hơi, lưới điện sau điện kế, các điểm có nguy cơ cao về cháy nổ trong sử dụng điện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về an toàn điện và phòng, chống cháy nổ trong sử dụng điện trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc kết hợp các hình thức tuyên truyền phù hợp khác. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn điện vào trong nhà trường để giáo dục học sinh nhận biết được các mối nguy hiểm, rủi ro vi phạm an toàn điện và nâng cao nhận thức về an toàn điện, trách nhiệm bảo vệ an toàn công trình lưới điện và phòng, chống cháy nổ trong sử dụng điện.

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, rà soát, kiểm tra về an toàn trong sử dụng điện và phòng, chống cháy nổ về điện đối với cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý./.

Thùy Trang