Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 *

(18:50 | 12/03/2024)

Ngày 12/3/2024, đồng chí Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo.

anh tin bai

Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể năm 2023 và

triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tính đến ngày 20/11/2023,  toàn tỉnh hiện có 518 HTX đang hoạt động, với tổng vốn điều lệ 484.992.807.519 đồng; với tổng diện tích  64.343,57 ha canh tác; có  50.481 thành viên; tạo việc làm cho 5.534 lao động. Trong đó: Có 453 HTX nông nghiệp; Có 45 HTX phi nông nghiệp và 20 Quỹ tín dụng nhân dân. Tổng số liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh hiện có 03 liên hiệp HTX, có tổng vốn điều lệ 500 triệu đồng, với tổng diện tích đất sản xuất 31.720 ha, với 35 hợp tác xã thành viên, có 19 lao động.

Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên tuyền các Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị; Cùng với Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang phát 04 phóng sự  tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển KTTT, HTX được 12 tin, đăng 386 tin, bài về kinh tế tập thể và các mô hình kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả. Phối hợp cùng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, mở 06 lớp triển khai Chương trình hành động số 34-CTr/TU về thực hiện NQ 20 của BCH TW Đảng và mở 08 lớp tập huấn về củng cố, sáp nhập, chia tách HTX tại huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp và huyện Châu Thành với 320 lược người tham dự, mở 04 lớp Cung cấp thông tin, tư vấn phổ biến pháp luật về kinh tế tập thể Hợp tác xã với với 167 người tham dự đạt 100% so với kế hoạch.

Công tác xúc tiến thương mại tham gia 05 lượt hội chợ xúc tiến thương mại tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh tổ chức. Sản phẩm tham gia hội chợ là sản phẩm chủ lực của tỉnh được ưa chuộng tại thị trường, kết nối cho 06 HTX tham dự Hội nghị trực tuyến kết nối với các doanh nghiệp vào siêu thị (trong đó, xây dựng 01 khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP tại số 65, đường Trần hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang). Xây dựng một số khu trưng bài giới thiệu các sản phẩm OCOP và các sản phẩm do HTX và doanh nghiệp sản xuất theo quy chuẩn tại một số huyện có khả năng.

Về công tác đào tạo bồi dưỡng phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh mở 07/04 lớp củng cố sáp nhập tại huyện Giồng Riềng, đạt và vượt 175% kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX trên địa bàn tỉnh, với 575 người tham dự. Cùng với Trường Chính sách công và phát triển nông thôn mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng hàng nông sản cho giám đốc, ban kiểm soát và kiểm soát viên của các HTX trên địa bàn huyện Giồng Riềng, có 86 người tham dự; phối hợp với Trung tâm khoa học Công nghệ và Môi trường Liên minh HTX Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh cho 34 cán bộ HTX; phối hợp với Trường Đại học Kiên Giang mở lớp đào tạo khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo cho 26 cán bộ HTX; tổ chức lớp bồi dưỡng về mô hình HTX hiểu mới cho 46 cán bộ và thành viên HTX của huyện Giang Thành, phối hợp với hội liên hiệp khoa học kỹ thuật mỡ 02 chuyển đổi số cho HTX.   

anh tin bai

Đồng chí Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh  -  Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, HTX  trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Liên minh hợp tác xã tỉnh cũng đã trình bày báo cáo thông tin tình hình kinh tế tập thể, HTX và tổng hợp những khó khăn vướng mắc về kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia đối thoại của các đại biểu dự hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Lê Quốc Anh , Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, HTX phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị  Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2024. Tổ chức đánh giá tổng quát, toàn diện, thực chất về hoạt động của HTX trong toàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm chuyển đổi số cho hệ thống HTX trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền phát triển thành viên, phối hợp tham gia các nhiệm vụ, chương trình, dự án hỗ trợ HTX theo Chương trình MTQG nông thôn mới. Tăng cường tổ chức hội thảo, hội chợ xúc tiến thương mại giữa các HTX mở rộng liên kết và kết nối với thị trường tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến, kết nối, theo các chương trình hỗ trợ.

Đối với các ý kiến nêu tại hội nghị và ý kiến trả lời của các sở, ngành liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Liên minh hợp tác xã tỉnh tổng hợp và chủ động báo cáo thông tin; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong vận hành hoạt động, những trở ngại đối với các HTX ngừng hoạt động, giải thể để đề xuất giải pháp tháo gỡ và xử lý kịp thời./.

Thùy Trang