Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.*

(08:06 | 14/02/2024)

Thực hiện Công văn số 446/BYT-DP ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 09/02/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh có ban hành công văn số 304/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong dịp tết Nguyên đán và các dịp lễ hội năm 2024; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông đồng thời tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các ngày lễ, ngày hội trong năm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng, để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội; tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; phòng chống tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương. Xây dựng kế hoạch và bố trí ngân sách địa phương hằng năm để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3. Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia thuộc lĩnh vực phụ trách. Triển khai hiệu quả các biện pháp sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe; phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người lao động, cho học sinh, sinh viên, đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại rượu, bia và các lĩnh vực liên quan khác.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

5. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố hàng năm báo cáo kết quả công tác phòng, chống tác hại rượu, bia về Sở Y tế để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Y tế theo quy định./.

Thùy Trang