Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Liên minh HTX tỉnh hội nghị cán bộ công chức năm 2024*

(08:42 | 07/02/2024)

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Trần Thanh Dũng - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch  Liên minh HTX tỉnh; đồng chí Phạm Thành Trăm - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; đồng chí Dương Thanh Quan- Trưởng phòng Kế hoạch Chính sách, Chủ tịch Công đoàn Liên minh HTX tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Dự thảo Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2023 đơn vị Liên minh HTX; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Liên minh HTX tỉnh.

Tại Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức đã sôi nổi tham gia trao đổi, thảo luận góp ý một số nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động đơn vị năm 2023. Đa số các ý kiến phát biểu bày tỏ sự thống nhất cao với các dự thảo báo cáo đã trình bày tại Hội nghị. Khẳng định vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh; sự thống nhất, đồng lòng và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức. Năm 2023, Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức được đẩy mạnh góp phần nâng cao năng lực cán bộ, công chức; công tác thi đua khen thưởng, nâng lương được kịp thời, công khai, dân chủ, đúng quy định,.. Bên cạnh đó, tập thể đơn vị đã chân thành, cởi mở trao đổi thêm các nội dung thay đổi trong quy chế chi tiêu nội bộ do một số quy định mới có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thống nhất bầu ra Thanh tra nhân dân năm 2024 là đồng chí Võ Văn Ửng, Chánh Văn phòng Liên minh HTX tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 của toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan. Đồng thời, đồng chí cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của đơn vị năm 2023 mà các báo cáo đã nêu tại Hội Nghị và yêu cầu trong năm tới tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan cùng đoàn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng công bố quyết định khen thưởng năm 2023 của 11 cá nhân (Giấy khen và danh hiệu Lao động tiên tiến); 04 tập thể cơ quan (Giấy khen và danh hiệu Lao động tiên tiến) và 02 Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đồng thời cũng phát động thi đua năm 2024, tổ chức đăng ký thi đua năm 2024.

Đồng chí Trần Thanh Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX (bên phải) và đồng chí Phạm Thành Trăm - Phó Chủ tịch (bên trái) nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở năm 2023

 

Cán bộ Công chức, người lao động nhận giấy khen và danh hiệu lao động tiên tiến chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

Nhân dịp này, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh trao Giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023.

Cán bộ Công chức, người lao động nhận giấy khen của Công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh 

Liên minh HTX tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa lãnh đạo cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quanKý kết Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan.

Cơ quan và Công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh  ký kết giao ước thi đua khen thưởng

năm 2024

Kết thúc Hội nghị, 100% cán bộ, công chức và người lao động thống nhất các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết Hội nghị. Tin tưởng  rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra./.

Thùy Trang