Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Giới thiệu sáng kiến Việt Nam ESG 2024 trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”*

(21:23 | 25/01/2024)

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi tới quý doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hợp tác xã và hộ kinh doanh thông tin chi tiết về sáng kiến Việt Nam ESG 2024, với nội dung như sau:

1. Đăng ký tham gia chương trình ESG Việt Nam 2024

Cổng đăng ký tham gia Sáng kiến ESG Việt Nam 2024 chính thức được mở từ ngày 29/12/2023 tại địa chỉ https://esg.business.gov.vn. Thời hạn nộp hồ sơ đến tnrơc 17:00 giờ ngày 31/03/2024.

2. Đăng ký tham gia buổi chia sẻ thông tin “Cơ hội tham gia Sáng kiến ESG Việt Nam 2024: Đón đầu cơ hội chuyển đổi xanh”

Đăng ký tham gia tại: https://bit.ly/info250124

Thời gian: 15h00 - 16h00, thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom tại trang Facebook cổng thông tin doanh nghiệp: https://www.facebook.com/CongThongTinDoanhNghiep hoặc trang Facebook Dự án USAID IPSC: https://www.facebook.com/usaid.ipsc

./.

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB49SKH.pdf