Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và bầu bổ sung Phó Chủ tịch

(10:40 | 19/01/2024)

Sáng 19 tháng 01 năm 2024, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế tập thể (KTTT) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và đồng thời lấy phiếu tín nhiệm bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, đại diện các doanh nghiệp thành viên.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2023, Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thành lập THT, HTX. Thúc đẩy tốt việc phát triển phong trào KTTT của tỉnh, chú trọng chất lượng và năng suất hiệu quả. Củng cố THT, HTX hoạt động yếu, khắc phục tình trạng hoạt động hình thức, kém hiệu quả. Tham mưu phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất chính sách hỗ trợ HTX một cách thiết thực, giúp HTX phát triển mạnh hơn. Cụ thể, chỉ đạo, phối hợp tư vấn hỗ trợ phát triển mới 89/50 THT (đạt 178% so với kế hoạch), 29/10 HTX (đạt 290% so với kế hoạch), nâng tổng số toàn tỉnh hiện nay lên 518 HTX và 2.272 THT. Tư vấn, vận động, hỗ trợ thành lập mới 02 Liên hiệp HTX, lũy kế toàn tỉnh hiện có 03 liên hiệp HTX. Vận động và tổ chức kết nạp 100% HTX thành lập mới làm thành viên Liên minh. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phát 04 phóng sự về mô hình, điển hình tiên tiến của HTX làm ăn có hiệu quả đến các thành viên và người lao động trong các HTX. Phối hợp với Báo Kiên Giang đăng trên ấn phẩm giấy được 10 tin; đăng 386 tin, bài về KTTT và các mô hình kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả và thông tin các chính sách của Đảng, Nhà nước về HTX trên trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang. Phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tổ chức tư vấn, tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ, các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước khi tham gia THT, HTX cho đối tượng là cá nhân, hộ gia đình có nguyện vọng gia nhập và thành lập mới HTX được 30 cuộc, với 450 người tham dự, đạt và vượt 200% kế hoạch. Phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện mở 06 lớp triển khai Chương trình hành động số 34 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 20 –NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục và đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang, thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tỉnh Kiên Giang năm 2023; mở 08 lớp tập huấn về củng cố, sáp nhập, chia tách HTX tại huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp và huyện Châu Thành với 320 lược người tham dự; mở 04 lớp cung cấp thông tin, tư vấn phổ biến pháp luật về KTTT, HTX với với 167 người tham dự đạt 100% so với kế hoạch.

 

 

Description: E:\BAI VIET, CONG TAC\WEB 2024\hinh anh\z5078579182415_035beefb4f4ead333e3f85597ff2e1e6.jpg

Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang khai trương Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản của HTX, doanh nghiệp thành viên

 

Đạt được kết quả trên là nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, sự phối hợp của các sở ngành, huyện, thành phố, thành viên và người lao động trong khu vực KTTT. Cũng chính vì thế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã vượt qua khó khăn, tích cực phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất; tình hình phát triển KTTT của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khả quan. Qua đó, đã cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế, củng cố về tổ chức, từng bước hoạt động có hiệu quả, tích lũy đầu tư phát triển và đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu, lợi ích của các thành viên, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thanh Dũng, phấn khởi cho rằng “KTTT phát triển và có thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào chủ trương đúng đắn và sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, sự hỗ trợ của các sở, ngành có liên quan. Hiên tại, số HTX khá, tốt, duy trì và có bước nâng lên, nhiều HTX tổ chức được dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ thành viên, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; có ý thức xây dựng nhãn hiệu, sản xuất hàng hóa. Các HTX nông nghiệp được củng cố, chất lượng và tổ chức hoạt động có hiệu quả, đã tổ chức được nhiều dịch vụ hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế hộ thành viên và nhân dân trong vùng; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; làm tốt công tác phát triển thành viên, tăng vốn điều lệ, vốn hoạt động, tạo thêm nhiều việc làm, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên”.

 

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thanh Dũng phát biểu tại hội nghị

 

 Năm 2022, Liên minh HTX tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, HTX tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với khu vực KTTT; đưa nhiệm vụ phát triển KTTT trở thành một trong những trọng tâm của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về KTTT, đặc biệt là việc chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2023; các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về phát triển KTTT. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho HTX; đẩy mạnh liên doanh, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hóa trong khu vực HTX và giữa HTX với các doanh nghiệp; giữa các HTX, Liên hiệp HTX trong tỉnh và ngoài tỉnh…Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản của HTX, doanh nghiệp thành viên gắn với xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất của HTX để tạo ra hàng hoá ngày càng có chất lượng.

 

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thanh Dũng tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Dương Thanh Quan

 

Cũng tại hội nghị, đã lấy phiếu tín nhiệm trong Ban Chấp hành và bầu đồng chí Dương Thanh Quan, Trưởng phòng Kế hoạch – Chính sách phát triển HTX giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin va ảnh: T.T