Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ tết Dương lịch năm 2024*

(10:24 | 06/12/2023)

Căn cứ Điều 112, Mục 2, Chương VII, Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định về nghỉ lễ, tết trong năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2024 và phân công trực, treo Quốc kỳ như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được bố trí nghỉ tết Dương lịch vào thứ Hai, ngày 01/01/2024.

2. Trong thời gian nghỉ Tết, Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị bố trí trực và sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để kịp thời giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ các tổ chức và Nhân dân. Các đơn vị: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Bệnh viện phải đảm bảo nhân lực và phương tiện cần thiết để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và khi có yêu cầu.

3. Các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học, tôn giáo, doanh nghiệp và các hộ Nhân dân trong toàn tỉnh treo Quốc kỳ từ chiều Chủ Nhật, ngày 31/12/2023 đến hết thứ Hai, ngày 01/01/2024.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các hộ Nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung theo Thông báo này./.

 

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 624-TB-UBND.pdf