Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

TẬP HUẤN CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CHO KHỐI THI ĐUA HỢP TÁC XÃ NĂM 2023

(18:10 | 23/11/2023)

Sáng ngày 22/11/2023 tại phòng họp cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho 11 Khối thi đua hợp tác xã năm 2023.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã; lãnh đạo ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, viên chức Liên minh Hợp tác phụ trách 11 Khối thi đua hợp tác xã năm 2023; Khối trưởng, Khối phó và chức danh phụ trách thi đua khen thưởng 11 Khối thi đua hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tham gia lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức về thi đua, khen thưởng gồm:  Cập nhật Luật mới về thi đua khen thưởng năm 2023; Triển khai quyết định 3134/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy chế về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Hướng dẫn số 58/HD-BTĐKT ngày 31/01/2023 của Ban thi đua khen thưởng Hướng dẫn một số mẫu báo cáo thành tích và các văn bản đề nghị khen thưởng; Hướng dẫn thêm quyết định số 52/QĐ-HĐTĐKT ngày 15/6/2023 của Hội đồng thi đua -  khen thưởng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang về việc Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Khối thi đua hợp tác xã.

Được biết sau lớp tập huấn các Khối thi đua hợp tác xã hướng dẫn lại cho thành viên Khối thi đua hợp tác xã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng ở địa phương đúng Luật, đúng quy định./.

vvung