Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Cụm thi đua số 4 tổ chức chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong Cụm năm 2023 "H"

(15:46 | 22/11/2023)

Chiều ngày 21/11/2023, tại Phòng họp Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tổ chức chấm điểm Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Cẩm Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; ông Hồng Huy Dũng, ủy viên Ban Kiểm tra Công đoàn viên chức; đại diện lãnh đạo 12 CĐCS trong Cụm số 4 (Trường Cao đẳng Kiên Giang; Trường Chính trị; Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang; Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang; Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể thao; Đoàn Nghệ thuật Khmer; Bảo tàng, Di tích, Thư viện; Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh).

Toàn cảnh tại Hội nghị

 

Căn cứ vào thực tế của các đơn vị và Hướng dẫn số 95/HD-CĐVC ngày 01/11/2023 của Công đoàn viên chức tỉnh về chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động cơ sở năm 2023 và Thông báo số 90/TB-CĐCS, ngày 14/11/2023 của Trưởng Cụm thi đua số 4 về việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2023.

Bà Nguyễn Cẩm Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Nguyễn Cẩm Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang đánh giá cao những kết quả mà các công đoàn cơ sở đã đạt được trong năm 2023, các công đoàn cơ sở cần tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh của công đoàn mình, và khắc phục những mặt còn hạn chế trong thời gian tới. Hôm nay, Cụm thi đua số 4 tổ chức chấm điểm, chúng ta chấm điểm trên tinh thần khách quan, hoài hòa của các đơn vị. Qua đó, Công đoàn Viên chức tỉnh cũng tổng hợp cho các đơn vị chấm điểm đơn vị mình có phù hợp không, và giải trình những thắc mắc, theo yêu cầu phản biện của từng đơn vị.

Tại Hội nghị, 12 CĐCS báo cáo kết quả tự chấm điểm của đơn vị mình; nhằm đảm bảo khách quan, đánh giá đúng chất lượng hoạt động, bám sát các tiêu chí trong bảng điểm thi đua; Trường Cao đẳng Kiên Giang trưởng cụm thi đua số 4, tổng hợp và đối chiếu các thang điểm của từng CĐCS chấm điểm theo Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh và bình xét các CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 (số lượng không vượt quá 30% số lượng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

 

Bà Trịnh Thị Bích Thủy, Trưởng Cụm thi đua số 4 phát biểu, gợi ý thảo luận tại Hội nghị chấm điểm.

Kết quả, có 12/12 CĐCS đạt đủ các tiêu chí CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, trong đó, dựa trên bình xét tiêu chí CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ từ cao xuống thấp, có 04/12 CĐCS đủ tiêu chí đạt danh hiệu CĐCS hoàn thành xuất sắc gồm: CĐCS Trường Cao đẳng Kiên Giang; CĐCS Trường Chính trị tỉnh; CĐCS Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang; Liên hiệp Hợp tác xã. Đồng thời, kết thúc bảng tự chấm điểm của các công đoàn cơ sở, Cụm thi đua số 4 cũng tôn vinh bầu Cụm trưởng và Cụm phó năm 2024 (kết quả: Cụm trưởng năm 2024 thuộc về CĐCS Trường Chính trị tỉnh và Cụm phó năm 2024 thuộc về Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể thao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội nghị chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm 2023.

./.

Hằng Thị