Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang thông qua 14 Nghị quyết về đầu tư công (st)

(09:55 | 15/11/2023)

Sáng ngày 10-11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18, biểu quyết thông qua 14 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang; Bà Lê Hồng Thắm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang; Ông Giang Văn Phục - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang chủ tọa kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Huỳnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn một số danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Hội trường và Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn đại biếu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

Các quyết định chủ trương đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên; Dự án Phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển đoạn Thứ Hai-Xẻo Bần thuộc An Biên-An Minh, tỉnh Kiên Giang; Dự án đầu tư xử lý sạt lở bờ biển huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường vào Khu căn cứ Tỉnh ủy ở U Minh Thượng; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

 

HĐND tỉnh Kiên Giang cũng thông qua Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2023 - 2024; Ban hành Danh mục sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách Nhà nuớc thuộc lĩnh vực lưu trữ; Việc giao tổng số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc hô trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù cấp tỉnh năm 2023; Việc phê duyệt tổng biên chế hội có tính chất đặc thù năm 2023; Việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh đây là những Nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2023 và thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt là Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công, mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang, trong đó có phân cấp thẩm quyền mua sắm hàng hoá là thuốc điều trị bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Huỳnh đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp được tổ chức thực hiện hiệu quả./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/86/34621/Hoi-dong-nhan-dan-tinh-Kien-Giang-thong-qua-14-Nghi-quyet-ve-dau-tu-cong.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)