Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Đại hội thành viên Hợp tác xã Phụ Nữ Cỏ Bàng Phú Mỹ nhiệm kỳ II (2023-2028) *

(14:49 | 06/11/2023)

Được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 31/10/2023, Tại trụ sở ấp Trà Phọt, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành tổ chức thành công Đại hội thành viên Hợp tác xã (HTX) Hợp tác xã Phụ Nữ Cỏ Bàng Phú Mỹ nhiệm kỳ II (2023-2028). 

Đến dự Đại hội có ông Trần Thanh Dũng - Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang; cùng sự có mặt của thành viên hợp tác xã cùng tham dự.

Hợp tác xã Phụ Nữ Cỏ Bàng Phú Mỹ có diện tích 1.200 ha, có 30 thành viên, với số vốn góp điều lệ 24 triệu đồng. Hợp tác xã có 03 dịch vụ sản xuất kinh doanh chính là: cung cấp nguyên liệu đan đệm cho thành viên, ép nguyên liệu bàn cho thành viên, kinh doanh sản phẩm do thành viên HTX làm ra.

https://lmhtx.kiengiang.gov.vn/PublishingImages/TinTuc/AMB/H%C3%8CNH%202023/h%C3%ACnh%20htx%20sanh%20l%E1%BB%99c.jpg

Hội đồng quản trị Hợp tác xã Phụ Nữ Cỏ Bàng Phú Mỹ nhiệm kỳ II (2023-2028) 

Tại Đại hội thành viên Hợp tác xã Phụ Nữ Cỏ Bàng Phú Mỹ nhiệm kỳ II (2023-2028)  thành viên hợp tác xã đều thống nhất và đồng tình rất cao về báo cáo kết quả sản xuất doanh nhiệm kỳ qua và thống nhất biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX có 03 người, bầu Ban kiểm soát 01 người. Hội nghị đã nhất trí cao bầu ông Lý Hoàng Bảo tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Phụ Nữ Cỏ Bàng Phú Mỹ nhiệm kỳ II (2023-2028)./.

 

Thùy Trang