Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TÔM - LÚA THUẬN HÒA, XÃ TÂY YÊN, HUYỆN AN BIÊN

(14:17 | 02/11/2023)

Sáng ngày 01/11/2023 tại Hội trường lớn UBND xã  Tây Yên, huyện An Biên tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản tôm - lúa Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2023- 2028

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; Lãnh đạo Phòng NN&PTNT, lãnh đạo Hội nông dân huyện An Biên; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tây Yên; Ban sáng lập và 50 thành viên Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản tôm - lúa Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2023- 2028.

đồng chí Võ Văn Ửng - Chánh Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang

 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã: ấp Xẻo Dinh, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Hợp tác xã có diện tích 90 ha, vốn đều lệ 45.000.000 đồng, với mục tiêu: (1) Hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động trước pháp luật, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi, (2) Hợp tác xã tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đầu vào, đầu ra trong sản xuất, kinh doanh cho thành viên, làm giảm chi phí, tăng thu nhập và vận động kết nạp thành viên mới.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:  (1) Dịch vụ cung ứng lúa giống cho thành viên; (2) Dịch vụ làm đất cho thành viên; (3)Dịch vụ thu hoạch lúa cho thành viên; (4). Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; (5). Dịch vụ sản xuất kinh doanh thủy sản; (6) Dịch vụ cung ứng con giống; (7) Dịch vụ cung ứng phân, thuốc phục vụ cho tôm - lúa cho thành viên.

Tại hội nghị, các thành viên thống nhất thông qua Điều lệ; phương án sản xuất kinh doanh, phương án tài chính, nội quy, quy chế làm việc, Nghị quyết và  danh sách thành viên của Hợp tác xã. Hội nghị tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và Ban kiểm soát gồm 02 thành viên. Ông Nguyễn Văn Hiếu được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Hợp tác xã; Ông Nguyễn Văn Cưng và Ông Hà Tấn Tài làm phó giám đốc Hợp tác xã; Ông Nguyễn Văn Cường làm Trưởng Ban kiểm soát. Hội nghị đã công bố Ông Dương văn Vân làm kế toán, Ông Phan Thành Vũ làm thủ quỹ Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản tôm - lúa Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2023- 2028.

 

vvung