Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Đại hội thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

(15:28 | 30/10/2023)

Được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Chiều ngày 28/10/2023, Tại ấp Nguyễn Tấn Thêm, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội thành viên Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự Hội nghị có đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, đại diện Trạm Bảo vệ thực vật huyện Giồng Riềng; đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; cùng sự có mặt của 80/200 thành viên hợp tác xã cùng tham dự.

Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc có diện tích 213,85 ha, có 200 thành viên, với số vốn góp điều lệ 88,2 triệu đồng, có 07 lao động thường xuyên. Hợp tác xã có 6 dịch vụ sản xuất kinh doanh chính là: Dịch vụ bơm tát, dịch vụ làm đất, dịch vụ thu hoạch, dịch vụ cung ứng lúa giống, dịch vụ mua phân bón thuốc bảo vệ thực vật và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, theo phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc đang thực hiện các dịch vụ như: Dịch vụ bơm tát, dịch vụ làm đất và dịch vụ thu hoạch; Năm thứ nhất trừ chi phí và chia lợi nhuận cho thành viên là 1.685.000 đồng/ha/năm, bình quân thu nhập của thành viên 5 năm là 8.425.000 đồng/ha/5 năm; còn 03 dịch vụ sẽ triển khai thực hiện khi có đủ điều kiện.

 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán và thủ quỹ

HTX NNND Sanh Lộc ra mắt hứa hẹn

Tại Đại hội thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 thành viên hợp tác xã đều thống nhất và đồng tình rất cao về báo cáo kết quả sản xuất doanh nhiệm kỳ qua và thống nhất biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX có 03 người, bầu Ban kiểm soát có 02 người. Hội nghị đã nhất trí cao bầu ông Hứa Phi Hùng trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Nông dân Sanh Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Phan Minh Công