Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương tám khóa XIII (st)

(06:52 | 18/10/2023)

Chiều 16-10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện ủy, thành ủy, với sự tham dự của 4.057 đại biểu dự tại các điểm cầu trực tuyến. Đến dự tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy có đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang.

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Tỉnh ủy tổ chức chiều 16-10.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo các nội dung của kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong cho biết từ ngày 2 đến 8-10, tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp, cho ý kiến về các nội dung báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Hội nghị Trung ương năm khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương tám khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ; báo cáo công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương tám và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương chín khóa XIII; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ tám hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án.

 

Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thống nhất thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng gồm tiểu ban văn kiện; kinh tế - xã hội; nhân sự; điều lệ Đảng; tổ chức phục vụ đại hội, trong đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng 2 tiểu ban văn kiện và nhân sự.

 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/86/34501/Tinh-uy-thong-bao-ket-qua-Hoi-nghi-Trung-uong-tam-khoa-XIII.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)