Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam *

(07:09 | 16/10/2023)

Ngày 06 tháng 10 năm 2023 Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam ban hành công văn về việc đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Theo Công văn Liên minh HTX Việt Nam Đề nghị Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các ban và đơn vị trực thuộc cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng quá trình 30 năm hình thành và phát triển của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, những kết quả đạt được, đóng góp trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến toàn thể cán bộ, thành viên và người lao động ưong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và xã hội. (Đề cương tuyên truyền được gửi kèm và đăng tải trên cổng Thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - vca.orơ.vn).

2. Cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch số 662/KH-LMHTXVN ngày 24/8/2023 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vào tình hình thực tiễn của địa phương và đơn vị nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; document.pdf