Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam (st)

(14:23 | 13/10/2023)

Chiều 11-10, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị. Điểm cầu trực tuyến tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Kiên Giang.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại. Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác thông tin đối ngoại nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với quan hệ giữa Việt Nam và các nước, Hiến chương Liên Hiệp quốc, luật pháp quốc tế.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành chú trọng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, nâng cao hình ảnh quốc gia, dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, tập trung giới thiệu, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu của công cuộc đổi mới, giá trị, tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, tính ưu việt của chế độ, đóng góp của Việt Nam vào kho tàng văn hóa, tri thức nhân loại...

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quá trình phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng. Bảo đảm thông tin tích cực là dòng thông tin chủ đạo; kiên quyết khắc phục tình trạng đưa thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, chưa được kiểm chứng, thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam…

 

Trước đó, hội nghị triển khai nội dung cốt lõi và hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị. Kết luận số 57-KL/TW khẳng định công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/1/34472/Lan-toa-manh-me-hinh-anh-dat-nuoc--con-nguoi-Viet-Nam.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)