Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023 diễn ra từ ngày 13/10-15/10/2023*

(14:18 | 10/10/2023)

Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành công văn số 889-CV/TU ngày 15/9/2023 về việc Lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer.

Theo Công văn số 889-CV/TU ngày 15/9/2023 Lãnh đạo tổ chức tốt Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer trên tinh thần “đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của đồng bào trước, trong và sau Lễ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh tổ chức thăm, chúc mừng các chùa Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer, các vị chức sắc tiêu biểu, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Vận động giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn an tâm đón Lễ. Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer tổ chức thăm hỏi, động viên, giải quyết nghỉ phép đón Lễ theo truyền thống.

Lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn Ta gắn với tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của phần tử xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên đồng bào nêu cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức thi đua tăng gia sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc ống ổn định, ấm no, hạnh phúc./.

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 889-cvtu ldao le Sene donta nam 2023.pdf