Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” *

(21:08 | 25/09/2023)

Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” có hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình trạng treo biển, dán, rải tờ rơi, đăng tin quảng cáo, tin nhắn rác cho vay; hoạt động cho vay lãi nặng, sử dụng các đối tượng hình sự có tiền án, tiền sự, người nghiện ma túy để siết nợ, đòi nợ đã giảm đáng kể, không còn công khai, manh động như trước. Một số vụ, đối tượng phạm tội liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” bị triệt phá, bắt giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân vì nhiều lý do khác nhau có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản; công tác tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của “tín dụng đen” còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn có sơ hở, thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động,...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”; thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, trọng tâm là: Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Công văn số 1201/VPCP-NC ngày 14/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật, gắn với thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030. Phát huy sức mạnh thợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng hợp pháp./.

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; document (1).pdf