Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028 giữa BHXH tỉnh và các cơ quan, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang *

(14:39 | 21/09/2023)

Vừa qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028 giữa BHXH tỉnh và các cơ quan, hội, đoàn thể trên địa bàn. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 7 cơ quan, hội, đoàn thể cấp tỉnh ký kết phối hợp với BHXH tỉnh (Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Liên minh Hợp tác xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc).

Với vai trò chuyên trách, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang chủ động, đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội với các đơn vị nhằm phát triển người tham gia đạt chỉ tiêu giao. Phấn đấu đến 2025 có trên 95% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế, 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Giai đoạn 2019-2021, thông qua tuyên truyền, trách nhiệm của các cấp, ngành về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được tăng cường; nhận thức cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân về quyền lợi, trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ dân số trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt độ bao phủ 90% dân số, tăng 15,96% so năm 2016; người tham gia bảo hiểm tự nguyện đạt 2,75% lực lượng lao động, tăng 1,44% so năm 2016; đạt chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang giao, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến hết tháng 8-2023, toàn tỉnh Kiên Giang có số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 92,78% kế hoạch, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 86% kế hoạch, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,3% kế hoạch. Tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế đạt độ bao phủ 83,85%. 

Qua tổng kết đánh giá giai đoạn phối hợp vừa qua, đại biểu dự hội nghị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra một số giải pháp giúp công tác phối hợp đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Hội nghị cũng nhất trí quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028, với một số nội dung mới, sẽ là cơ sở vững chắc để BHXH Kiên Giang và 7 cơ quan, hội đoàn thể cấp tỉnh phối hợp đạt kết quả như mong muốn./.

Thùy Trang