Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo (st)

(15:42 | 04/08/2023)

Ngày 02/8/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1440/UBND-KT chỉ đạo việc tăng cường các giải pháp thục đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan chỉ đạo tổ chức sản xuất lúa theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tiếp tục tăng cường hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa, khuyến khích nông dân tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa, khuyến cáo cơ cấu giống lúa phù hợp từng vùng sinh thái đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư đầu vào phục vụ sản xuất lúa, chất lượng hạt giống lúa.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ triển khai xây dựng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo; hỗ trợ nông dân, thương nhân trong công tác đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo của tỉnh.

 

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh để chủ động tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xuất khẩu gạo, nhất là xu hướng gia tăng các hàng rào kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động nắm bắt thông tin, các văn bản hướng dẫn, khuyến cáo của các Bộ, ngành để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, định hướng thị trường tại địa phương; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của thương nhân về các quy định tại các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Hiệp định song phương để tận dụng hạn ngạch thuế quan dành cho mặt hàng gạo của Việt Nam.

 

Tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình lưu thông hàng hóa trên thị trường, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt là vật tư đầu vào phục vụ sản xuất, xuất khẩu gạo.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất lúa theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời bố trí lịch thời vụ sản xuất trên địa bàn theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, không để người dân gieo sạ lúa ngoài lịch khuyến cáo. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất tiêu thụ lúa, gạo trên địa bàn. Theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa của người dân trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người nông dân./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/18/34154/Tang-cuong-cac-giai-phap-thuc-day-san-xuat--xuat-khau-gao.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)