Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025 (st)

(07:08 | 03/08/2023)

Chiều ngày 1-8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, 2021-2025 tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị, cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn; Nguyễn Lưu Trung và Lê Quốc Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành (bên phải, bàn chủ toạ) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, 2021-2025.

 

Qua 2,5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021 -2025, mặc dù dịch Covid-19 đã tác động lớn đến các mặt kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng nhờ chủ động kiểm soát, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản ổn định, các hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đã phục hồi.

 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và có chiều sâu, thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, các giải pháp nhanh chóng phục hồi nền kinh tế, qua đó tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi ổn định và giữ vững đà tăng trưởng khá tốt, từ 1,21% vào năm 2021 lên 7,7% năm 2022 và đạt 6,37% trong 6 tháng đầu năm 2023, đây là mức tăng trưởng cao nhất so cùng kỳ trong 5 năm qua, trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 2,49%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,09%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 10,79%.

 

Trong 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Kế hoạch 05 năm, đến nay có nhiều chỉ tiêu đề ra đến năm 2025 đã đạt và vượt kế hoạch như: Tỷ lệ huy động học sinh từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 97,5% (Kế hoạch đạt trên 97%); tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 99,3% (Kế hoạch 95% trở lên); giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2021 - 2023 là 105.360 lượt lao động, đạt 100,34% kế hoạch.

 

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 1,7%, là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo tương đối thấp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long; các chỉ số cải cách hành chính được nâng lên, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tội phạm được kéo giảm. An sinh xã hội được thực hiện khá tốt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBD tỉnh Lâm Minh Thành cho rằng, tốc độ tăng trưởng nữa đầu nhiệm kỳ còn thấp so với mục tiêu đề ra, do đó, để đạt được chỉ tiêu bình quân tăng trưởng 7,24% trong 05 năm là một thách thức rất lớn, nhất là các nhóm chỉ tiêu khó như: Thu ngân sách; huy động vốn đầu tư toàn xã hội; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến thấp hơn mục tiêu 1,33%; cơ cấu kinh tế đến cuối năm 2025 dự kiến không đạt như kỳ vọng...

 

Với mục tiêu và yêu cầu đề ra là phải quyết tâm, nổ lực hoàn thành đạt và vượt 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Kế hoạch 05 năm dự kiến sẽ đạt, phấn đấu đạt mức cao nhất nhóm 07 chỉ tiêu khó đạt. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, đề án được giao tại Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành.

 

Chủ động, tích cực giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền theo quy định, triển khai hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế, cải thiện đời sống của Nhân dân; nỗ lực phấn đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất tạo chuyển biến tích cực trong 6 tháng cuối năm 2023, tăng tốc trong năm 2024 và hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát tham mưu UBND tỉnh cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng để bù đắp lại 2,5 năm đầu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính khả thi nhất để thực hiện trong 2,5 năm còn lại.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải tách thủ tục hành chính, quyết tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

 

Thực hiện chủ trương phát triển văn hóa xứng tầm với phát triển kinh tế, ngành văn hóa chủ trì cùng các địa phương quan tâm thường xuyên giáo dục truyền thống văn hóa, phát triển văn hóa mới có chọn lọc để vừa bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển kinh tế của tỉnh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô khu vực và quốc tế để thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế; chú trọng khai thác thị trường khách nội địa theo mùa.

 

Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao hiệu quả triển khai các mô hình chuyển đổi số, chính quyền số; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh để cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/1/34142/Phan-dau-hoan-thanh-cao-nhat-muc-tieu--chi-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-05-nam--giai-doan-2021-2025.html

 

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)