Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ ĐỖ THANH BÌNH, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY AN MINH

(18:57 | 09/07/2023)

Ngày 15/6/2023, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh, cùng dự có các đồng chí: Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đinh Thị Hồng Thắm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phùng Thị Ngọc Rạng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy; Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Tài nguyên-Môi trường, Nội vụ, Giáo dục-Đào tạo, Y tế, Thanh tra, Liên minh Hợp tác xã, Công an, Quân sự tỉnh. 

Sau khi nghe Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả nhiệm vụ 5 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023; phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận như sau:

1. Về kết quả đạt được

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Hậu quả của đại dịch Covid-19, biến động bất lợi của thị trường,... nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy An Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đến nay có 19/30 chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 50% Nghị quyết Đại hội đề ra, cụ thể:

- Đảng bộ huyện nghiêm túc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Các mặt công tác thường xuyên về chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận đều bảo đảm yêu cầu và hoàn thành theo kế hoạch; đặc biệt làm tốt công tác cán bộ và phát triển đảng viên; khắc phục khá tốt tình trạng đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng.

- Kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển khá. Một số chỉ tiêu đạt khá so với Nghị quyết như: Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đạt 53,21%, sản lượng lúa đạt 105%, tổng thu ngân sách 68,7%, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội 60,27%... Huyện đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2023. Tập trung phát triển kinh tế-xã hội, định hướng sản xuất theo chuỗi liên kết nâng cao giá trị sản phẩm.

- Văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Triển khai thực hiện khá hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phát triển các phong trào văn hoá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên. Lãnh đạo phòng chống có hiệu quả các dịch bệnh. 

- Quốc phòng, an ninh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng/2023: Đạt được khá tích cực, hầu hết các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện cơ bản đảm bảo theo chương trình đề ra; đa số các chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với Nghị quyết năm, như: Sản lượng nuôi trồng thủy sản được đạt 48%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 58,12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 53%, doanh thu dịch vụ đạt 47,2%; huy động đầu tư toàn xã hội được 912,52 tỷ đồng, đạt 45,2%; tổng thu ngân sách được 20,47 tỷ đồng, đạt 56,08%; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.776 lượt người, đạt 79%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình chung của huyện từ sau Đại hội IX Đảng bộ huyện đến nay chuyển biến chưa như mong muốn, chưa tạo được sự nổi trội so với các địa phương khác trong khu vực, trong tỉnh. 05/30 chỉ tiêu đạt thấp, dưới 50%. Công tác xây dựng hệ thống chính trị còn những hạn chế nhất định. Việc xây dựng được mô hình, phong trào sản xuất hiệu quả lan tỏa chưa nhiều. Hợp tác liên kết trong vùng và các địa phương khác còn hạn chế. Xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí mới còn khó khăn. Lĩnh vực giáo dục, y tế có quan tâm lãnh đạo, nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục mầm non, khám điều trị bệnh cho nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình khiếu kiện, tai nạn giao thông tăng so cùng kỳ; việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn.

Những hạn chế trên có nguyên nhân khách quan, nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan: Xuất phát từ việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện chưa hiệu quả một số chủ trương, nghị quyết của cấp trên; từ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ huyện, trong đó có trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa kịp thời, đồng bộ.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong thời gian tới

Cùng với Giang Thành, U Minh Thượng, An Minh là trong 03 địa phương xa trung tâm của tỉnh, còn nhiều khó khăn; tỷ trọng khu vực nông nghiệp khá cao (khoảng 70%), thu nhập bình quân đầu người thấp, hộ nghèo còn nhiều, nguồn lực đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn hạn chế... nhưng An Minh có truyền thống đoàn kết; hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên đông đảo, được trưởng thành, vững mạnh; ủng hộ nhiệt tình của người dân; có lực lượng lao động dồi dào; hệ thống giao thông thuận lợi kết nối với khu vực là điều kiện tốt trong phát triển kinh tế, xã hội, giao thương hàng hóa,…

Trong thời gian tới, đề nghị Đảng bộ huyện, trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy phải linh hoạt, năng động, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo; xác định trọng tâm, trọng điểm, thứ tự ưu tiên để tập trung lãnh đạo trong từng thời gian; phát huy tối đa sức mạnh của nội lực; xây dựng, học tập các mô hình, cách làm hay, hiệu quả và kịp thời nhân rộng; phải nghiên cứu, phải đi học tập các cái phù hợp với huyện; khơi dậy phát động phong trào, ý chí của nhân dân tích cực lao động, sản xuất để khai thác hiệu quả tiềm năng của huyện; đồng thời tranh thủ ngoại lực, chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh, các địa phương trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện đề ra. Tập trung cao nhất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2023 của Huyện ủy và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt những chỉ tiêu đạt dưới 50%, trước mắt chú ý thực hiện tốt một số nhiệm sau đây:

2.1. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

- Lãnh đạo tốt việc cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo kế hoạch của Tỉnh ủy.  

- Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị-xã hội. Khắc phục ngay những hạn chế đã chỉ ra. Quan tâm hơn nữa công tác cán bộ, nhất là cán bộ trong quy hoạch; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đạt chuẩn theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, tự giám sát để phòng ngừa sai phạm, gắn với thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/01/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường hơn nữa công tác dân vận để người dân đồng thuận, tham gia hưởng ứng, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương.

- Tiếp tục lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, quản lý rừng, phải bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định pháp luật.

2.2. Về phát triển kinh tế

- Tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu quyết liệt để thực hiện đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó cần chú ý khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp; cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu. Phải bám sát vào quy hoạch để xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể theo từng vùng sản xuất của huyện. Phát triển mô hình kinh tế hợp tác, sản xuất rau màu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nguồn giống có chất lượng. Tích cực phối hợp xây dựng Trung tâm logistic theo đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt; thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Tăng cường phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị nông sản và lợi nhuận, phát triển nông nghiệp bền vững. Lãnh đạo tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng ven biển. Bảo vệ chặt chẽ hệ thống kè ven biển chống sạt lở đã được đầu tư, tuyệt đối không để tình trạng bao chiếm, xâm lấn.

Tích cực quan tâm chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới, tiếp tục giữ vững tiêu chí các xã đã đạt, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng lên đời sống nhân dân, quan tâm giải quyết việc làm, nâng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Trong đó tập trung xây dựng và phấn đấu trong năm 2023 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và các Đông Hưng, Vân Khánh Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thủy lợi, giao thông, điện, nước,... Chú ý đầu tư phát triển Tuyến đường hành lang ven biển phía Nam để khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển khu vực ven biển.

- Đối với lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, nghiên cứu có giải pháp phù hợp lãnh đạo phát triển khu vực công nghiệp và dịch vụ. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy hoạch xây dựng vùng huyện An Minh đến năm 2040, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, với chức năng phát triển đa ngành, lấy công nghiệp (chế biến), thương mại dịch vụ và hậu cần kinh tế ven biển là hướng phát triển ưu tiên.

- Thương mại-dịch vụ, cần có giải pháp cụ thể để đẩy mạnh chuyển dịch, tăng tỷ trọng đối với khu vực này. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng nhãn hiệu các loại cây trồng, vật nuôi, sản phẩm nông thủy sản chủ lực có giá trị kinh tế cao; tăng cường hợp tác, giao thương với các huyện giáp ranh và các địa phương khác trong, ngoài tỉnh.

- Tăng cường liên kết vùng, đặc biệt các địa phương lân cận có điều kiện phát triển, tương đồng, đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn, chế biến nông thủy sản... để thúc đẩy phát triển kinh tế.

- Tranh thủ huy động nguồn lực của xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Tập trung lãnh đạo công tác đầu tư công bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tỷ lệ giải ngân vốn theo kế hoạch.

- Về phát triển đô thị, sớm hoàn thành Quy hoạch chung thị trấn Thứ 11 đến năm 2030, huyện phải khẩn trương hoàn thành đấu thầu chọn đơn vị tư vấn có năng lực để lập quy hoạch, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2023. Theo đó, rà soát các tiêu chí để có giải pháp tập trung đầu tư để thị trấn Thứ 11 sớm đạt đô thị loại IV vào năm 2030.

2.3. Về văn hóa-xã hội

- Tập trung lãnh đạo tạo chuyển biến hơn nữa công tác giáo dục, nâng chất lượng giáo dục của huyện. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy học, nâng lên tỷ lệ trường đạt chuẩn. Quan tâm đặc biệt phát triển trường điểm của huyện ở một số cấp học.

- Quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới y tế, nâng lên chất lượng tuyến y tế xã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Quan tâm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Lãnh đạo tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là dịch Covid-19.

- Tập trung giải quyết vấn đề dân sinh, xã hội, nâng cao chất lượng mức sống người dân, nhất là ở các xã ven biển. Quan tâm công tác chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn mới.

2.4. Về quốc phòng, an ninh

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 14/6/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn để ổn định, phát triển. Lãnh đạo tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện và các xã năm 2023.

3. Về các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh

Đối với 08 kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh, Thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất. Thường trực Huyện ủy An Minh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện phân công các phòng chuyên môn có văn bản trình các sở, ngành tỉnh để được xem xét, giải quyết các kiến nghị. Yêu cầu các sở, ngành tỉnh có liên quan phối hợp, hỗ trợ An Minh tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị. Nội dung kiến nghị vượt thẩm quyền, các ngành kịp thời có văn bản báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết; nội dung kiến nghị cần xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì Ban cán sự đảng Ủy ban nhân tỉnh có tờ trình gửi Văn phòng Tỉnh ủy trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

- Riêng đề nghị xây dựng Trung tâm Y tế huyện An Minh đạt tiêu chí nông thôn mới, giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ban Quản lý các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với huyện và các sở, ngành liên quan xem xét bổ sung vào vốn đầu tư công trung hạn thực hiện.

- Việc đầu tư nhà máy xử lý rác: Ủy ban nhân dân huyện An Minh có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục kêu gọi đầu tư.

- Thống nhất với đề nghị đầu tư xây dựng giao thông nông thôn 02 xã Đông Hưng và Vân Khánh Đông để đạt nông thôn mới nâng cao, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn để thực hiện.

- Việc đầu tư 15 cầu trên tuyến kênh Chống Mỹ và 06 điểm trường học: Giao Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giáo dục và đào tạo đề xuất nguồn để thực hiện.

Yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, xem xét giải quyết, tích cực hỗ trợ huyện An Minh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy huyện phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới (có các kiến nghị kèm theo Thông báo số 863-TB/VPTU)./.

 

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 863-tbvp lv voi btv HU AM.signed.pdf