Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ (st)

(07:12 | 04/07/2023)

Chiều 29-6, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đồng chí Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

6 tháng đầu năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu, đề xuất, phục vụ hậu cần đáp ứng yêu cầu hoạt động, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng… Văn phòng đã tiếp nhận, xử lý trên 16.000 văn bản các loại, tăng hơn 21% so cùng kỳ năm 2022; triển khai thực hiện thí điểm quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản và thực hiện ký số theo quy trình trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đối với công văn, giấy mời; tham mưu, giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với công dân được 6 kỳ, giải quyết 57 vụ việc…

 

Công tác quản trị nội bộ được Văn phòng UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo cải tiến, nâng cao chất lượng công tác hành chính; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lưu Trung đánh giá cao hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Lưu Trung yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh rà soát quy trình, quy chế nội bộ cơ quan và bám sát quy chế, quy trình của từng phòng, ban, đơn vị, trung tâm để điều chỉnh cho phù hợp trên lĩnh vực được phân công. Văn phòng cần quán triệt, nâng cao nhận thức của từng công chức, viên chức trong vai trò tham mưu, thẩm định, đề xuất của các sở, ngành trình xin ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp công chức, viên chức ổn định, nghiên cứu chuyên sâu. Từng công chức, viên chức văn phòng cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu chung của UBND tỉnh…

 

Trước đó, sáng 29-6, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023.

 

Hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai, quán triệt cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy cấp trên sát với tình hình thực tế của Đảng bộ. Kết quả đã lãnh đạo thực hiện tốt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ theo tiến độ nghị quyết đại hội đề ra. Bình quân hàng năm có trên 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác khen thưởng chuyên đề, các kế hoạch, báo cáo định kỳ và đột xuất thực hiện kịp thời. Công tác cải cách hành chính, thu chi tài chính thực hiện theo quy định… Cán bộ, đảng viên, quần chúng có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, có ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/102/34031/Tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-thuc-hien-nhiem-vu.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)