Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN NĂM 2023 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN TÂN HIỆP*

(07:55 | 29/03/2023)

Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Tân Hiệp tổ chức đại hội thường niên nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Anh-tin-bai

Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Tân Hiệp năm 2022 Quỹ có tổng nguồn vốn trên 119.621 triệu đồng. Trong đó huy động tiền gửi 96.292 triệu đồng, dư nợ cho vay đạt 95.253 triệu đồng. Trong năm 2022 quỹ hiện có 1290 thành viên không có thành viên nào xin ra khỏi quỹ. 

Năm 2022 QTDND Thị trấn Tân Hiệp cơ bản khắc phục những hạn chế, chấp hành đúng quy định về hoạt động theo Thông tư số 04/2015/TT-NHNN. bên cạnh đó quỹ còn thể hiện được mục tiêu tương trợ thành viên và thực hiện tốt các phúc lợi khác ở địa phương trên địa bàn hoạt động, từ đó tạo được sự tin tưởng của thành viên góp phần hạn chế và đẩy lùi tình trạngcho vay nặng lãi ở nông thôn, nhằm ổn định trật tự xã hội, xóa đói, giảm nghèo góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trong năm 2023, QTDND Thị trấn Tân Hiệp sẽ luôn bám sát sự chỉ đạo của NHNN, các cấp các ngành, Nghị quyết Đại hội thành viên, Nghị quyết hội đồng quản trị. Chú trọng công tác phát triển thành viên mới nhằm tăng huy động vốn góp, tăng huy động tiền gửi và tăng dư nợ cho vay. Theo dõi thường xuyên diễn biến thị trường nhằm đề ra biện pháp huy động vốn phù hợp hơn nữa để đáp ứng nhu cầu vốn cho thành viên vay./.

 

Thùy Trang