Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN NĂM 2023*

(07:24 | 29/03/2023)

Ngày 22-3-2023, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Tân Hội tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2023. 

Đại hội đã tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2022 tổng nguồn vốn hoạt động 105.912.073.688 đồng; vốn điều lệ 4.246.900.000 đồng; nguồn vốn huy động 67.407.833.400 đồng; dư nợ cho vay 90.939.830.200 đồng, tỷ lệ tăng tương ứng 14% so kế hoạch; tăng 09 thành viên ; vậy số thành viên đến cuối năm là 1.089; lợi nhuận sau thuế 955.782.296 đồng.
 


Trong năm 2022, mặc dù có biến động về lãi suất tiền gửi và trong địa bàn có nhiều tổ chức tín dụng hoạt động, nhưng QTDND Tân Hội đã phục vụ hỗ trợ thành viên, đặc biệt là cho phát triển sản xuất nông lâm, thủy lợi và dịch vụ…
 Trong năm 2023, QTDND Tân Hội sẽ luôn bám sát sự chỉ đạo của NHNN, các cấp các ngành, Nghị quyết Đại hội thành viên, Nghị quyết hội đồng quản trị. Chú trọng công tác phát triển thành viên mới nhằm tăng huy động vốn góp, tăng huy động tiền gửi và tăng dư nợ cho vay. Theo dõi thường xuyên diễn biến thị trường nhằm đề ra biện pháp huy động vốn phù hợp hơn nữa để đáp ứng nhu cầu vốn cho thành viên vay./.

               

Thùy Trang