Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Giải ngân 16.024 tỷ đồng thực hiện các chương trình tín dụng (st)

(07:24 | 20/02/2023)

Chiều 15-2, đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2022-2023 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Tại điểm cầu Kiên Giang, đồng chí Trần Văn Phước - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Kiên Giang chủ trì.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang.

 

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tổng nguồn vốn cho vay tối đa các chính sách tín dụng trong 2 năm 2022-2023 là 38.400 tỷ đồng. Năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 16.024 tỷ đồng, hoàn thành 84,3% chỉ tiêu kế hoạch.

 

Tại Kiên Giang, từ ngày 27-4-2022 đến 31-12-2022, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang giải ngân 307,7 tỷ đồng cho 4.352 khách hàng, dư nợ còn lại 307,3 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Trong các chương trình cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang hỗ trợ 170 tỷ đồng tạo việc làm cho người lao động, cho vay 127,6 tỷ đồng mua nhà ở xã hội, cho cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài dân lập vay 2 tỷ đồng theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19…

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu bật kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trong năm 2023. Nhiều đại biểu cho rằng Ngân hàng Chính sách xã hội cần tiếp tục tham mưu Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trọng tâm tăng cường huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, tổ chức giải ngân các chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.

 

Theo phản ánh của các địa phương, một bộ phận không nhỏ người lao động, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhất là người lao động bị mất việc làm từ các thành phố, khu công nghiệp trở về địa phương, vì vậy nhu cầu tạo việc làm tại chỗ cho những đối tượng này trở nên cấp thiết. Qua rà soát, tổng hợp từ các tỉnh, thành phố, nhu cầu vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm năm 2022 và 2023 trên toàn quốc rất lớn, khoảng trên 43.000 tỷ đồng, trong khi kế hoạch bố trí vốn cho chương trình tín dụng trong 2 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP là 10.000 tỷ đồng.

 

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tham luận và tổng hợp đề xuất, kiến nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2023 cho Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó tăng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP tối đa 22.376 tỷ đồng. Đồng thời, cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội điều chỉnh linh hoạt tổng nguồn vốn cho vay các chính sách tín dụng ưu đãi có nhu cầu vay vốn thấp hơn so với kế hoạch giao tại Nghị quyết 11/NQ-CP chuyển sang cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đảm bảo tổng dư nợ các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đến ngày 31-12-2023 tối đa 38.400 tỷ đồng.

 

Theo đồng chí Dương Quyết Thắng, năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tích cực, chủ động huy động các nguồn vốn, nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân để đáp ứng nhu cầu vốn; phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân đối với việc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ./.

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)