Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Xã Đông Thái thành lập HTX nông nghiệp

(10:04 | 03/06/2022)

Tại ấp Trung Quí, xã Đông Thái, huyện An Biên vừa tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã nông nghiệp Trung Quí, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đến dự có đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể xã và thành viên HTX.

 

Chủ toạ điều hành hội nghị

 

Những năm qua các hộ sản xuất lúa, tôm ở ấp Trung Quí, xã Đông Thái huyện An Biên, chủ yếu làm cá thể nhỏ lẻ nên chi phí sản xuất cao, lợi nhuận thấp trong điều kiện như vậy hầu hết các hộ sản xuất lúa tôm đều có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm đất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm để giảm chi phí và tăng thu nhập.

 

Hợp tác xã được thành lập có 09 thành viên, vốn đều lệ 12.950.000 đồng, sản xuất trên diện tích 25,9ha. HTX sẽ thực hiện các dịch vụ cơ bản cho thành viên như: cung ứng giống lúa, tôm; làm đất; thu hoạch; tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ mua chung vật tư nông nghiệp; sản xuất kinh doanh thủy sản.

 

Mục tiêu chính của HTX là liên kết với doanh nghiệp trong việc cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, giảm giá đầu vào và ổn định đầu ra sản phẩm cho thành viên. Khi đi vào hoạt động có hiệu quả, HTX sẽ vận động những hộ còn lại trong ấp gia nhập HTX, hoặc vận động những hộ này sử dụng các dịch vụ khác của HTX.

 

Kết thúc hội nghị, đã thông qua nghị quyết và được thành viên biểu quyết tán thành 100%. Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người, ông Lê Văn Ước được bầu làm Chủ tịch, bầu ông Lê Văn Tân làm kiểm soát viên hợp tác xã.

T.T