Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang năm 2022

(08:01 | 09/05/2022)

Ngày 06 tháng 5 năm 2022 Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành công văn số 1083/BCĐ-ATVSLĐ về việc Phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang năm 2022.

Việc hưởng ứng Tháng hành động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Ban Chỉ đạo Tháng hành động phát động hưởng ứng Tháng hành động đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể); UBND các huyện, thành phố các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với các nội dung cần thực hiện cụ thể như sau:

Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể)

Phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành đúng các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, quy chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, kiên định, vận hành, sử dụng, khai báo đối với các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. 

Treo băngrol tại trụ sở làm việc để hưởng ứng Tháng hành động từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022 (nội dung khẩu hiệu kèm theo).

Đối với UBND các huyện, thành phố

Phát động hưởng ứng Tháng hành động đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác ATVSLĐ tại đơn vị. Tổ chức theo dõi, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện hưởng ứng Tháng hành động.

Các khu vực tập trung đông người như: Bến xe, bến tàu, chợ, trường học, bệnh viện, các khu tập trung đông người. Chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng chống cháy nổ, tổ chức treo băng rol để phát động rộng rãi trong nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cần thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tổ chức phát động đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng Tháng hành động và chương trình hành động của đơn vị mình cụ thể, sát thực, phù hợp với tình hình, điều kiện hiện có của đơn vị.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trong đó tăng cường các hoạt động phối hợp, lồng ghép trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Chú trọng các hoạt động cải thiện điều kiện lao động khắc phục các thiếu sót về ATVSLĐ; chủ động và tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro mất ATVSLĐ tại nơi làm việc; tự kiểm tra tình trạng an toàn về điện, thiết bị, máy, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động...; chấp hành các quy trình, quy phạm, biện pháp làm việc an toàn trong các tổ, đội, phân xưởng sản xuất.

Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ định kỳ, bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ về ATVSLĐ cho người lao động; kiểm định và khai báo các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; quan trắc môi trường lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN tại đơn vị trong những năm qua, các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức các hoạt động thực hành xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ, bảo đảm các biện pháp ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động.

Tổ chức các hoạt động phong trào về ATVSLĐ trong doanh nghiệp như: thi sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, cán bộ, an toàn, vệ sinh viên giỏi; phát động các phong trào thi đua “Xanh - Sạch -Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; thi đua phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa và hạn chế TNLĐ, BNN, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ, hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi; đồng thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ và các phong trào thi đua.

Treo băng rol, khẩu hiệu... hưởng ứng Tháng hành động tại đơn vị từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022 (nội dung khẩu hiệu kèm theo).

Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác ATVSLĐ năm 2021, xây dựng kế hoạch thực hiện về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 và báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hưởng ứng Tháng hành động về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20/6/2022 để tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương./.

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CONG VAN 1083 BCD-ATVSLD - PHAT DONG HUONG UNG THANG HANH DONG VE ATVSLD TINH KIEN GIANG NAM 2022.pdf