Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp "về phân tích và dự báo thông tin thị trường nông sản" lớp 2 trong năm 2022.

(15:04 | 22/04/2022)

Từ ngày 21-22 tháng 04 năm 2022 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II "Mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp về phân tích và dự báo thông tin thị trường nông sản" lớp 2 trong năm 2022.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hợp tác xã năm 2022 của Liên minh HTX tỉnh. Nhằm giúp hợp tác xã nâng cao năng lực phân tích và dự báo thông tin thị trường nông sản, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt đông của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp về phân tích và dự báo thông tin thị trường nông sản.

Lớp bồi dưỡng có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Thế - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang; Tiến sĩ Trần Minh Hải Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn KTHT Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp & PTNT II Bộ Nông nghiệp & PTNT và các thành viên đại diện các Hợp tác xã  trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra trong 02 ngày từ ngày 21-22 tháng 4 năm 2022 (lớp 2).

Chương trình bồi dưỡng có nội dung như sau:

1) Phân tích và dự báo thị trường nông sản;
2) Bản chất và quy định pháp luật về mô hình HTX;
3) Chính sách hỗ trợ phát triển HTX;
4) Kiến thức và kinh nghiệp Khởi nghiệp thanh niên nông thôn;
5) Xây dựng kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp bằng mô hình HTX.

Một số hình ảnh của lớp:

 

https://lmhtx.kiengiang.gov.vn/PublishingImages/TinTuc/HH/z3221456230977_3afff73ef31bc33cd7df7840864f6c7a.jpg

 

https://lmhtx.kiengiang.gov.vn/PublishingImages/TinTuc/HH/z3221456222086_b043f9a4fe7290767e6e8872ccb373a1.jpg

 

https://lmhtx.kiengiang.gov.vn/PublishingImages/TinTuc/HH/z3221456218265_af03f548e60151955ab979a940650b0f.jpg

Nhìn chung, Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã trên địa bàn tỉnh do Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II  tổ chức thực hiện theo đúng khuyến cáo 5K và diễn ra thành công tốt đẹp./.

 

Nguyễn Chương