Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Huyện Châu Thành tổng kết tình hình kinh tế tập thể năm 2021

(14:39 | 21/04/2022)

Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) huyện Châu Thành vừa tổ chức tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021 và kế hoạch phát triển KTTT năm 2022. Đến dự có ông Phạm Thành Trăm, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Mao, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn và các HTX.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Mao, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Toàn huyện có 145 tổ hợp tác sản xuất lúa, bơm tát cho 12.050,6 ha, đáp ứng được yêu cầu bơm tát tập thể trên 80% diện tích sản xuất lúa toàn huyện (trừ phần diện tích tưới tự chảy của các xã phía Nam Quốc lộ 61 như Vĩnh Hòa Hiệp, Vĩnh Hòa Phú, Bình An và Minh Hòa). Nội dung hoạt động chủ yếu là bơm tát phục vụ gieo sạ lúa. Có tổng số 21 HTX nông nghiệp với diện tích 4.619.04 ha, 1.967 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 02 tỷ 715 triệu đồng, đã giải quyết việc làm cho 8.600 lao động thường xuyên và không thường xuyên. Hầu hết các HTX nông nghiệp đều quản lý được 02 khâu cơ bản là bơm tát tập thể gắn với quản lý lịch thời vụ và liên kết bao tiêu sản phẩm lúa hàng hóa. Đặc biệt, HTX Tân Hưng – Giục Tượng được chọn là HTX nông nghiệp điển hình về tổ chức đấu thầu cung cấp các dịch vụ đầu vào (bơm tát, làm đất, thu hoạch lúa) và tiêu thụ lúa cho thành viên, ngoài ra còn HTX Thạnh Hòa - Mong Thọ A đã triển khai thực hiện được 05 loại dịch vụ như: bơm tát, lúa giống, thu hoạch, lò sấy, vận chuyển.

 

Về chất lượng, những HTX đều xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng vụ, chia lãi công khai và thông qua hội nghị thành viên; có ý thức chăm lo cho thành viên trong việc tổ chức dịch vụ bơm tát; cá nhân từng thành viên trong Ban quản trị có tinh thần trách nhiệm cao…đã góp phần động viên, thúc đẩy phong trào kinh tế hợp tác huyện nhà phát triển.

 

Bên cạnh đó, còn có 02 HTX phi nông nghiệp và 02 Quỹ tín dụng nhân dân . Tuy nhiên, chỉ có Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả tương đối còn lại 02 HTX phi nông nghiệp hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

 

Ngoài những kết quả đạt được, hoạt động của HTX cũng còn những hạn chế chủ yếu là: trình độ năng lực của các Ban Giám đốc, Ban kiểm soát còn hạn chế, một số ít chưa nhiệt tình; nguồn vốn hoạt động còn quá thấp, chưa có phương án huy động và sử dụng hiệu quả, nguồn vốn góp đạt thấp so vốn điều lệ, vốn huy động gặp khó khăn do không có tài sản thế chấp; số khâu hợp tác, dịch vụ còn ít, chủ yếu là bơm tát; sự đồng thuận trong nhân dân về loại hình này đã chuyển biến đáng kể nhưng vẫn chưa theo kịp tình hình, một vài HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh chưa hợp lý không thu đủ vốn điều lệ...

 

Mục tiêu năm 2022 là phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững làm nền tảng vững chắc để tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp với nòng cốt là HTX; phấn đấu đến năm 2022 khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nâng cao được vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.Phát triển có chọn lọc, ưu tiên nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô HTX hiện có; Tập trung củng cố HTX hiện có, đến năm 2022 đưa HTX của huyện cơ bản không có yếu kém, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, gắn liền với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Thành lập mới từ 01 đến 02 HTX nông nghiệp trở lên, mở rộng quy mô đối với các HTX có điều kiện thích hợp từ 500ha trở lên. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt dự án Vn-SAT, Đề án Thí điểm nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Có ít nhất 12 HTX đạt loại tốt, 07 HTX đạt loại khá, không có HTX yếu kém. Số lượng thành viên thu hút mới khoảng 200 thành viên. Doanh thu bình quân của HTX đạt từ 100 triệu đến 01 tỷ 100 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên trong HTX từ 60 triệu đồng/người/năm.