Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Huyện Kiên Lương tổng kết tình hình kinh tế tập thể năm 2021

(14:16 | 21/04/2022)

Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) huyện Kiên Lương vừa tổ chức tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021 và kế hoạch phát triển KTTT năm 2022. Đến dự có ông Phạm Thành Trăm, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; đồng chí Lê Thanh Hưởng, Phó Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn và các HTX.

 

Đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2021 nhìn chung được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các sở ngành cấp tỉnh, Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng và phát triển Kinh tế tập thể. Qua tuyên truyền, quán triệt nhận thức của từng cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về Kinh tế tập thể có bước chuyển biến đáng kể, mô hình làm ăn hợp tác ngày càng đa dạng mang lại hiệu quả.

 

Hiện toàn huyện có tổng số 23 HTX, diện tích 3.196 ha với 1.778 thành viên; trong đó có 12 HTX nông nghiệp; 06 HTX NTTS; 01 HTX hồ tiêu Bãi Ớt; 02 HTX đồng quản lý bãi giống nhuyễn thể hai mảnh vỏ; 01 HTX GTVT Kiên Tân; 01 Quỹ tín dụng nhân dân Bình An.

 

Trong năm, huyện đã thành lập Tổ kiểm tra đánh giá, phân loại các HTX, THT gồm các ban, ngành và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện trong Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX. Qua tổng hợp số liệu và khảo sát kiểm tra, đánh giá phân loại các tổ chức kinh tế tập thể năm 2021 đối với 08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, có 23 HTX trong đó 01 HTX xếp loại giỏi (Quỹ tín dụng nhân dân Bình An), 15 HTX xếp loại trung bình, 5 HTX xếp loại yếu, còn 02 HTX chưa gửi hồ sơ giải thể.

 

Các HTX hoạt động có hiệu quả về tổ chức bộ máy quản lý điều hành và trong hoạt động dịch vụ tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân Bình An và HTX GTVT Kiên Tân. Một số HTX nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp hoạt động ở một số khâu đơn giản như xuống giống, cày ải, thu hoạch lúa, trạm bơm điện, cải tạo ao nuôi, dịch vụ cung ứng con giống đã đem lại lợi nhuận cho thành viên như HTX NTTS Núi Mây, giảm bớt chi phí sản xuất, được chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện cánh đồng lớn, liên kết sản xuất với các Doanh nghiệp thu mua lúa với diện tích khoảng 1.000 ha. Thực hiện được các tiêu chí như góp đúng vốn điều lệ để thực hiện ít nhất một khâu dịch vụ đã đăng ký trong giấy chứng nhận, có điều lệ, quy chế hoạt động, có danh sách thành viên, hội đồng quản trị, tạo được việc làm tăng thu nhập cho các thành viên, giúp ổn định đời sống của thành viên, tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ ở địa phương, các thành viên trong HTX có tinh thần đoàn kết và hợp tác giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí chưa thực hiện được như việc báo cáo tình hình hoạt động của HTX cho phòng Tài chính - Kế hoạch, chưa trả lương cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát; việc quản lý, điều hành HTX còn thiếu chặt chẽ, thiếu sự kiểm tra đôn đốc, chưa có quy chế hoạt động cụ thể cho Ban quản lý, điều hành trong quá trình thực hiện, việc liên kết tiêu thụ trong sản xuất còn ít, chưa gắn kết lâu dài. HTX thiếu vốn để đầu tư một số dịch vụ phân bón, thuốc, lúa giống, thực hiện trạm bơm điện chưa đồng bộ chỉ với diện tích nhỏ chưa mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.

 

Năm 2022, huyện cố gắng đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển kinh tế tập thể. Thành lập mới 02 HTX và 02 THT chủ yếu là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Hỗ trợ cho HTX, THT tham gia Chương trình OCOP để xây dựng nhãn hiệu tập thể và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các HTX, THT. Tổ chức 01 đợt kiểm tra đánh giá phân loại các HTX và THT theo bộ tiêu chí đánh giá phân loại của HTX, THT của UBND tỉnh. Tổ chức 02 lớp tập huấn tuyên truyền về các quy định nhà nước cho cán bộ quản lý chuyên môn và các HTX, THT.

T.T