Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012

(10:33 | 15/02/2022)

Sáng ngày 15/02/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã diễn ra hội nghị trực tuyến với Trung ương về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật  Hợp tác xã năm 2012. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; lãnh đạo Sở Tư Pháp; lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn điển hình liên kết đầu tư vào khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và một số hợp tác xã điển hình của tỉnh.

 

Description: C:\Users\NDC\Desktop\1.jpg

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương

 

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về các quan điểm phát triển kinh tế tập thể (KTTT) có sự chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), đến nay đã từng bước hiểu rõ bản chất, thấy được vai trò,vị trí, tính tất yếu khách quan của KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từng bước phân biệt được sự khác nhau giữa HTX với doanh nghiệp, giữa HTX kiểu cũ với HTX kiểu mới hoặc giữa HTX với các tổ chức xã hội, từ thiện; dần xóa bỏ sự hoài nghi và tâm lý mặc cảm do mô hình HTX kiểm cũ để lại; nhận thức của nhân dân về mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 được nâng lên, thấy được sự cần thiết của mô hinh KTTT, HTX trong việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thành viên, người lao động trong HTX nhận thức rõ hơn về các nguyên tắc hoạt động trong HTX, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ của HTX, về vai trò của HTX đối với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của thành viên. Người dân tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về KTTT, HTX.

 

Description: C:\Users\NDC\Desktop\3.jpg

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bên trái); đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bên phải) dự tại điểm cầu UBND tỉnh Kiên Giang

 

Trong thời gian qua, đã đào tạo 24 công nhân xây dựng bậc 3/7, 88 kế toán; Liên minh HTX tỉnh phối hợp tổ chức đào tạo 02 lớp trung cấp kế toán cho 56 học viên của 56 HTX; mở 227 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 9.743 lượt cán bộ, thành viên tổ hợp tác, HTX. Ngành Nông nghiệp tỉnh tổ chức 163 lớp bồi dưỡng trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và chăn nuôi cho 7.456 lượt cán bộ, thành viên tổ hợp tác, HTX.

 

Liên minh HTX tỉnh triển khai cho 08 lượt HTX vay 300 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; liên kết với các ngân hàng thương mại cho 164 thành viên của 24 HTX vay 17,2 tỷ đồng. Hội Nông dân tỉnh cho 1.679 thành viên tổ hợp tác, HTX vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân số tiền 33,57 tỷ để phát triển kinh tế hộ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho 1.274 hộ vay số tiền 733,76 tỷ đồng để mua 1.274 máy móc, thiết bị các loại. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Kiên Giang triển khai cho 27 thành viên tổ hợp tác, HTX vay gần 20 tỷ đồng mua sắm máy cày, máy gặt đập liên hợp phục vụ sản xuất.

 

Description: C:\Users\NDC\Desktop\4.jpg

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Kiên Giang

 

Hỗ trợ 05 HTX ứng dụng KHKT công nghệ mới trong nuôi tôm, quản lý sản xuất lúa với kinh phí 1,9 tỷ đồng; tổ chức 257 lớp chuyển giao KHKT cho 14.487 lượt thành viên tổ hợp tác, HTX. Phối hợp với Trường cán bộ Quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II hỗ trợ máy móc, thiết bị cho 05 HTX tham gia xây dựng mô hình HTX điểm đa dịch vụ với kinh phí 2,5 tỷ đồng. Ngành Nông nghiệp hỗ trợ 04 HTX tham gia Dự án cạnh tranh nông nghiệp từ nguồn vốn Ngân hàng Á Châu tài trợ với số tiền 23 tỷ đồng đầu tư mua máy gặt đập liên hợp, lò sấy, kho chứa lúa. Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ 02 HTX đầu tư thiết bị bơm tưới, lúa giống, máy làm đất, điện năng lượng mặt trời với số tiền 590 triệu đồng từ chương trình hỗ trọ HTX gắn với chuỗi giá trị.

 

Thực hiện các chương trình kiên cố hóa, nạo vét kênh mương được 2.704 km với 609 công trình thủy lợi nội đồng; hỗ trợ 11 HTX nông nghiệp tham gia Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tổng số tiền 47,485 tỷ đồng; cải tạo và nâng cấp 1.252 trạm bơm, xây dựng 415 trạm biến áp phục vụ tưới tiêu cho 52.945 ha đất sản xuất nông nghiệp ở 72 HTX, 331 tổ hợp tác.

 

Hỗ trợ thành lập mới 495 HTX, bình quân mỗi HTX 8 triệu đồng; hỗ trợ thành lập 3.798 tổ hợp tác, bình quân mỗi tổ hợp tác 500.000 đồng; hỗ trợ 24 HTX chia tách, sáp nhập và hỗ trợ chuyển đổi, đăng ký lại cho 167 HTX, bình quân mỗi HTX 04 triệu đồng.

 

Hỗ trợ xây dựng 01 cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng đương giao thông và trụ sở cho 14 HTX với tổng kinh phí 07 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng của HTX 1,4 tỷ đồng). Hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn và ngập úng cho thành viên các HTX sản xuất lúa, rau màu với số tiền 463,58 tỷ đồng.

 

 Ngoài những kết quả đạt được thì quá trình thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế bất cập như: Công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của KTTT, HTX của một số địa phương còn hạn chế. Nhận thức về HTX kiểu mới và Luật HTX 2012 của cán bộ quản lý các cấp chưa thông suốt; vai trò lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền đối với KTTT, HTX chưa được quan tâm đúng mức, thiếu những giải pháp có hiệu lực, hiệu quả để thúc đẩy KTTT, HTX phát triển nhanh và bền vững; một số địa phương chưa thấy rõ vai trò và sự đóng góp của KTTT, HTX trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên mức độ quan tâm, hỗ trợ đối với KTTT, HTX mới chỉ dừng lại ở chủ trương, chưa có chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, không có cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích cụ thể cho các KTTT, HTX trong quá trình thực hiện.

 

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX được ban hành nhiều nhưng thiếu đồng bộ, triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn vướng mắc do thiếu nguồn lực thực hiện, hoặc do nguồn lực phân tán ở nhiều kênh, hoặc không thể thực hiện được do vướng mắc về các thủ tục, quy định. Mặt khác các chính sách đã có nhưng tính khả thi không cao hoặc việc ban hành chính sách hỗ trợ chưa kịp thời, hoặc chưa hỗ trợ thiết thực cho KTTT, HTX.

 

Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về KTTT, HTX thiếu và yếu, phần lớn là kiêm nhiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra.

 

Đội ngũ cán bộ quản lý của THT, HTX chưa được đào tạo bài bản, chỉ được bồi dưỡng qua các lớp ngắn ngày, một số thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tâm huyết; cán bộ HTX nông nghiệp đa số là lớn tuổi có uy tín trong cộng đồng được thành viên tín nhiệm bầu lên, nên phần lớn trình độ, năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của HTX, trong khi đó nguồn cán bộ được đào tạo để bổ sung thay thế rất hạn chế.

 

Liên minh HTX tỉnh từng lúc chưa làm tốt vai trò là tổ chức đại diện của HTX; hoạt động tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng của HTX thành viên. Việc huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển KTTT, HTX còn hạn chế, triển khai thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ củng cố, nâng chất hoạt động của HTX đạt hiệu quả chưa cao. Trong tổ chức hoạt động còn nặng về hành chính,

 

Thời gian tới, về quan điểm chỉ đạo sẽ giữ vững thành quả đạt được 20 năm qua và tiếp tục phát triển KTTT phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ nhu cầu của người dân, phải tôn trọng giá trị, nguyên tắc tổ chức hoạt động của tổ chức HTX theo quy định của Luật HTX và phù hợp với điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; Nhà nước đóng vai trò quan trọng và tạo khung pháp luật, ban hành các chính sách hỗ trợ, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện.

 

Phát triển KTTT với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, nồng cốt là HTX dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể. Ưu tiên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có, từng bước phát triển mới. Liên kết rộng rãi các hộ nông dân, người lao động, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn; bảo đảm lợi ích của thành viên.

 

T.T