Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép

(15:57 | 28/05/2021)

Ngày 26 tháng 5 năm 2021 Tỉnh Ủy Kiên Giang ban hành công văn số 154-CV/TU về việc phối hợp phát động phong trào ‘‘Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép".

Theo công văn để tiếp tục chỉ đạo phòng, chống dịch hiệu quả trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, nhất là chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 27-4-2021, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn mình quản lý; kiên quyết không để dịch xâm nhập và lây lan ra cộng đồng trên diện rộng. Huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, khẩn trương hơn nữa của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia tích cực, hiệu quả của toàn dân.

Từng địa phương phải tích cực rà soát các phương án phòng, chống dịch, nắm chắc và cập nhật tình hình, dự báo chính xác, có kế hoạch cụ thể khả thi, chặt chẽ, bảo đảm chủ động phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Với phương châm: cấp tỉnh phải chủ động lo cho cấp tỉnh, cấp huyện phải chủ động lo cho cấp huyện, cấp xã lo cho cấp xã, ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản cũng phải tự lo cho mình; từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng, góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị. Các ngành, các cấp, các địa phương chủ động kêu gọi, huy động nhân dân tham gia, hợp tác, ủng hộ và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương, nhất là ở các xã, phường khu vực biên giới phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng để tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyển lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương./.

Thùy Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Công văn số 154 của Tỉnh Ủy.pdf