Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Huyện Tân Hiệp chú trọng việc đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho các hợp tác xã

(15:17 | 27/05/2021)

Một trong những yếu tố quyết định thành công của mọi công việc không thể không nhắc tới đó là yếu tố con người, nguồn nhân lực là khâu then chốt quyết định sự thành công hay thất bại của mọi tổ chức, đặc biệt là hợp tác xã (HTX). Nơi mà uy tín, danh dự và phẩm chất của người quản lý điều hành HTX đặt lên hàng đầu. Những năm qua việc phát triển đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX trên địa bàn huyện Tân Hiệp luôn là yêu cầu bức thiết và là vấn đề quan tâm hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.

Nguồn nhân lực tại các HTX trong thời gian qua còn nhiều vấn đề bất cập và hạn chế: Xuất phát điểm của các HTX trên địa bàn huyện nhìn chung còn khá thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp là chính nên nguồn nhân lực của các HTX cũng xuất thân từ những người nông dân uy tín tâm huyết tại địa phương  về cơ bản chưa qua đào tạo chuyên môn chủ yếu là quản lý HTX theo kinh nghiệm và uy tín cộng đồng. Năm 2019, tổng số cán bộ quản lý 59 HTX có 304 người nhưng số lượng cán bộ qua đào tạo tập huấn chuyên môn còn rất thấp, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học: 5 người (chiếm 1,64%); trung cấp: 3 người (chiếm 1%); còn lại 97,36%  là trình độ từ tiểu học đến trung học cơ sở chưa qua đào tạo chuyên môn. Chính vì thế khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 đẩy mạnh hoạt động HTX theo hướng kinh doanh dịch vụ thì đa phần các HTX chưa thực hiện tốt khâu quản lý kinh doanh. 

Mặt khác, các nhân sự quản lý tại các HTX đều lớn tuổi trên 50 tuổi trở lên chiếm hơn 60% nên việc tham gia các lớp đào tạo tập huấn đáp ứng tiêu chuẩn theo các chương trình hỗ trợ của chính phủ cũng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do chế độ hỗ trợ thù lao của các HTX còn rất thấp nên làm cho cán bộ quản lý HTX chưa mặn mà trong công tác quản lý điều hành.

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế tập thể nói chung và HTX nói riêng nên Huyện luôn chú trọng đặt việc đào tạo, tập huấn cho các HTX lên hàng đầu nhằm từng bước cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.

Hằng năm, Huyện luôn tranh thủ với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh như Liên Minh HTX tỉnh, Chi Cục PTNT tỉnh, Sở Kế Hoạch đầu tư, Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh mở các lớp tập huấn đào tạo theo chuyên đề bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý HTX từ HĐQT đến Ban Kiểm soát, kế toán, thủ quỹ HTX nhằm trang bị cho các HTX những kiến thức cơ bản trong quản lý điều hành HTX. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay đã tổ chức tập huấn trên địa bàn huyện được 16 lớp cho 756 lượt người tham dự với các đối tượng là Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, thành viên HTX và cán bộ ban ngành đoàn thể ấp, xã, huyện. Huyện còn phối hợp Liên Minh HTX tỉnh, Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX Miền Nam tổ chức đào tạo lớp trung cấp kế toán cho 21 học viên là con em thành viên các HTX trên địa bàn huyện tạo nguồn cán bộ trẻ tại các HTX. Năm 2020, Phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh và Liên Minh HTX tỉnh tổ chức tập huấn được 04 lớp cho các đối tượng là Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, kế toán hợp tác xã và cán bộ ban ngành đoàn thể ấp, xã huyện với tổng số hơn 145 lượt người tham dự từ đó góp phần cải thiện nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX.

Bên cạnh đó, Huyện chủ trương phát triển nguồn nhân lực cho các HTX thông qua việc đào tạo tập huấn và liên kết với doanh nghiệp đưa cán bộ trẻ có trình độ về làm việc ở HTX, hiện nay đang thực hiện thí điểm tại HTX Nông nghiệp kênh 5B xã Tân An, liên kết với Tập đoàn Lộc Trời đưa cán bộ công ty về làm giám đốc HTX, bước đầu mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho công tác thu hút cán bộ trẻ có trình độ về làm việc cho HTX. Đây có thể nói là điểm mới trong công tác phát triển nguồn cán bộ quản lý cho các HTX.

Từ các giải pháp trên chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các HTX có bước chuyển biến tuy vẫn còn thấp nhưng đây có thể nói là tín hiệu đáng mừng cho hoạt động phát triển kinh tế tập thể ở địa phương. Năm 2020, Số cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng đạt 3,39%; tăng 1,75% so với năm 2019; Trung cấp đạt 2,26% tăng 1,26% so với năm 2019; số lượng cán bộ chưa qua đào tạo đạt 94,33% giảm 3,03% so với số lượng chưa qua đào tạo năm 2019.

Trong thời gian tới, Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý HTX, thu hút nguồn cán bộ trẻ có trình độ về làm việc tại các HTX và tiếp tục khuyến khích, liên kết với các doanh nghiệp đưa doanh nghiệp vào tham gia HTX để tạo điều kiện cho các HTX phát triển nguồn nhân lực và tiếp cận được doanh nghiệp tạo vùng nguyên liệu bao tiêu sản phẩm hướng tới thực hiện chuỗi sản xuất hàng hóa nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế tập thể tại địa phương./.

NL (Phòng NN PTNT huyện Tân Hiệp